Thứ 2, 03/10/2022 - 21:19
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước

Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước.

Thực hiện Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) được giao chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư “Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước”.

Việc xây dựng các Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc KTTV nhằm thống nhất công tác kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu và góp phần nâng cao chất lượng tài liệu. Hiện nay, việc đánh giá chất lượng tài liệu KTTV được dựa theo Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt và Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thuỷ văn. Để có cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc KTTV, việc xây dựng thêm Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước là cần thiết.

Thông tư bao gồm 8 điều như sau: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; Điều 2. Đối tượng áp dụng; Điều 3. Giải thích từ ngữ; Điều 4. Các loại tài liệu phải đánh giá; Điều 5. Phương pháp đánh giá tài liệu; Điều 6. Trình tự và nội dung đánh giá chất lượng tài liệu; Điều 7. Hiệu lực thi hành; Điều 8. Tổ chức thực hiện.

Nội dung cơ bản của Thông tư:  Xác định các nội dung đánh giá chất lượng tài liệu: Đánh giá tính đầy đủ, tình trạng vật lý, hình thức và thời gian nộp tài liệu; Đánh giá chất lượng hoạt động của công trình, thiết bị thực hiện quan trắc; Đánh giá, thẩm định thực hiện các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn đo đạc quan trắc (phương pháp, chế độ, trình tự quan trắc); Đánh giá, thẩm định độ chính xác của kết quả, phương pháp tính toán của các trị số đặc trưng của các yếu tố; Đánh giá tính hợp lý của tài liệu. 

Xây dựng các bảng điểm chuẩn, điểm trừ khi đánh giá cho các loại tài liệu hải văn, khí tượng nông nghiệp, bức xạ, môi trường không khí và nước.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan