Thứ 5, 30/06/2022 - 10:22
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ TN&MT ban hành Thông tư về định mức kinh tế kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám

Ngày 30/10/2020, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BTNMT về định mức kinh tế kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám.

Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Viễn thám quốc gia được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư “Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám”.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Viễn thám quốc gia đã phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch – Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc soạn thảo dự thảo Thông tư theo đúng trình tự, thủ tục quy định. 

Kết cấu và nội dung cơ bản của Thông tư gồm 02 Phần. Bố cục và nội dung cơ bản của Thông tư như sau:

Phần I: Quy định chung, gồm 5 mục: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Cơ sở xây dựng định mức; Quy định viết tắt; Định mức kinh tế - Kỹ thuật.

Phần II: Định mức kinh tế kỹ thuật, gồm 7 chương:

Chương 1. ẢNH VIỄN THÁM 1A gồm: Ảnh đa phổ độ phân giải 10m; Ảnh toàn sắc độ phân giải 2,5m

Chương 2. ẢNH VIỄN THÁM 2A gồm: Ảnh đa phổ độ phân giải 10m; Ảnh toàn sắc độ phân giải 2,5m; Ảnh tổng hợp độ phân giải 2,5m; Toàn sắc độ phân giải 10m; Đa phổ độ phân giải 20m.    

Chương 3. ẢNH VIỄN THÁM 3A gồm: Ảnh đa phổ độ phân giải 10m; Ảnh toàn sắc độ phân giải 2,5m; Ảnh tổng hợp độ phân giải 2,5m; 

Chương 4. ẢNH VIỄN THÁM 3B gồm: Tỷ lệ 1:10.000; Tỷ lệ 1:25.000; Tỷ lệ 1:50.000; Tỷ lệ 1:100.000; Tỷ lệ 1:250.000  

Chương 5. ĐO KHỐNG CHẾ ẢNH VIỄN THÁM gồm: Sơ đồ thiết kế đồ hình bố trí điểm khống chế ảnh viễn thám; Đo và xử lý số liệu đo điểm khống chế ảnh viễn thám bằng công nghệ GNSS; Đo và xử lý số liệu đo điểm khống chế ảnh viễn thám sử dụng máy toàn đạc điện tử hoặc máy kinh vĩ điện tử; Xác định điểm khống chế, điểm kiểm tra ở ngoại nghiệp

Chương 6. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ BẰNG ẢNH VIỄN THÁM TỶ LỆ 1:5.000; 1:10.000; 1:500.000; 1:1.000.000 gồm: Thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000; Thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:10.000; Thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:500.000; Thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:1.000.000

Chương 7. CÔNG BỐ SIÊU DỮ LIỆU VIỄN THÁM QUỐC GIA gồm: Giao nộp siêu dữ liệu viễn thám; Tổng hợp, cập nhật, biên tập, xử lý siêu dữ liệu viễn thám quốc gia; Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thường xuyên; Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia định kỳ hằng năm.

Tải nội dung Thông tư tại đây.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan