Thứ 7, 13/08/2022 - 14:15
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Bình về phân cấp thẩm quyền đối với các phương án có khối lượng tận thu nhỏ < 50.000m3

UBND tỉnh Quảng Bình kiến nghị Chính phủ nên có phân cấp thẩm quyền đối với các phương án có khối lượng tận thu nhỏ < 50.000m3 được lập Kế hoạch bảo vệ môi môi trường (đặc biệt là tận thu đất san lấp hoặc tân thu đất do cải tạo đất).

UBND tỉnh Quảng Bình: Theo quy định tại số thứ tự 33, Phụ lục II, Mục I, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, tất cả các trường hợp khai thác khoáng sản đều phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định và phê duyệt, không phù hợp với quy mô và tình hình thực tế. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Chính phủ nên có phân cấp thẩm quyền đối với các phương án có khối lượng tận thu nhỏ < 50.000m3 được lập Kế hoạch bảo vệ môi môi trường (đặc biệt là tận thu đất san lấp hoặc tân thu đất do cải tạo đất).

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, các dự án khai thác khoáng sản phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua đã tiếp cận phương pháp quản lý môi trường đối với dự án đầu tư dựa trên các tiêu chí môi trường, theo đó dự án đầu tư được phân thành 4 nhóm (quy định tại Điều 28): có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, có nguy cơ, ít có nguy cơ hoặc không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường gồm: các dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao (Nhóm I), một số loại hình dự án đầu tư có nguy cơ gây tác động xấu đến môi trường (Nhóm II). Quy định này khắc phục các hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành, theo đó các dự án không thuộc hai nhóm trên sẽ không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí cho chủ đầu tư.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan