Chủ nhật, 25/09/2022 - 06:03
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 207/BTNMT-PC ngày 14/01/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về nội dung cử tri quan tâm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh nội dung trả lời các kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh như sau:

Đối với Luật Đất đai năm 2013, cử tri đề nghị: (1) Điều chỉnh quy định tại Điều 58 về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo hướng: Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chỉ điều kiện có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua (vì việc chuyển mục đích sử dụng đất căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt), nhằm giảm thủ tục và thời gian; không quy định quy mô diện tích phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. (2) Phân cấp Hội đồng nhân tỉnh ban hành Nghị quyết chuyển mục đích đất lúa tất cả dự án không giới hạn diện tích nếu phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. (3) Ban hành văn bản hướng dẫn phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 194. (4) Bổ sung quy định cụ thể quy mô nào là tách thửa, phân lô chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông thường, quy mô nào phải thực hiện dự án để thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Tại Điều 58 Luật Đất đai đã quy định cụ thể về thẩm quyền chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (cụ thể: cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng).

Việc quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc tại Điều 58 Luật Đất đai là thể chế quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng thời, quy định này là cần thiết, đáp ứng yêu cầu về việc quản lý sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên phạm vi cả nước.

Đề nghị tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định tại Khoản 3, Điều 10 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định đối với đất làm cơ sở hoạt động từ thiện của cơ sở tôn giáo mà không phải là đất do được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất thì được thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai 2013 quy định: Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất).

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri để nghiên cứu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đối với thực trạng hiện tại, đề nghị thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính phối hợp quy định “trường hợp doanh nghiệp sử dụng đất vào sản xuất, kinh doanh nhưng chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất” để thuận lợi trong việc thu thế tránh thất thoát các thu thuế.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Theo quy định của pháp luật đất đai thì doanh nghiệp sử dụng đất thuộc trường hợp phải phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không thực hiện sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và quy định của Luật Đất đai năm 2013. 

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì “đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định áp dụng mức thuế suất 0,15%. Trường hợp đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không coi là đất chưa sử dụng và áp dụng mức thuế suất 0,03%”. Do đó, đối với kiến nghị của cử tri pháp luật hiện hành đã có các quy định để xử lý.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung mà cử tri tỉnh Trà Vinh quan tâm. Trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh để thông tin tới cử tri được biết. 

Trân trọng cảm ơn./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan