Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:48
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2014/NĐ-CP về tỷ lệ % hỗ trợ theo giá đất ở khi nhà nước thu hồi đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở

Đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2014/NĐ-CP về tỷ lệ % hỗ trợ theo giá đất ở khi nhà nước thu hồi đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở cho phù hợp với chính sách thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân từ đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng do chuyển tiếp giữa Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai 2013.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh như sau:

Đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2014/NĐ-CP về tỷ lệ % hỗ trợ theo giá đất ở khi nhà nước thu hồi đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở cho phù hợp với chính sách thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân từ đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng do chuyển tiếp giữa Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai 2013. Lý do: Theo quy định của Luật Đất đai 2003 thì khi nhà nước thu hồi đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở, ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp, còn được hỗ trợ theo giá đất ở bằng 30-70% giá đất ở cùng thửa đất đó, diện tích hỗ trợ không quá 5 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương. Theo Luật Đất đai 2013 thì diện tích đất thu hồi chỉ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp (không còn khoản hỗ trợ bằng 30-70% giá đất ở). Trong khi việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn ao sang đất ở thì phải nộp nghĩa vụ tài chính bằng 50% đất ở (Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP). Điều này mâu thuẫn về lợi ích giữa việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất với việc đền bù giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, hơn nữa, sau khi bỏ chính sách hỗ trợ theo giá đất ở thì giá trị đền bù đối với đất nông nghiệp bị thu hồi, gây khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp trong đô thị, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Tại Khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai đã quy định các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất gồm: (1) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; (2) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở; (3) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở; (4) Hỗ trợ khác. 

Do Luật Đất đai không có quy định về hỗ trợ đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở cho nên Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ không thể quy định về hỗ trợ đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở. Để giải quyết được bất cập nêu trên thì đòi hỏi giá đất đối với đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở cần được định giá đảm bảo phù hợp với thị trường. 

Về kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để nghiên cứu đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành cho phù hợp tình hình thực tế tại các địa phương. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung mà cử tri tỉnh Quảng Ninh quan tâm. Trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh để thông tin tới cử tri được biết.

Trân trọng cảm ơn./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan