Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:20
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn gửi đến trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 01 ý kiến của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chức năng, các địa phương quản lý chặt chẽ về khoáng sản; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý lĩnh vực đất đai.

Về quản lý nhà nước về khoáng sản

Trong thời gian vừa qua, việc cấp phép hoạt động khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật liên quan, cấp theo quy hoạch khoáng sản đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản cơ bản đã hoàn thiện với: 01 Luật, 09 Nghị định (trong đó có 04 Nghị định mới được ban hành để thay thế); 06 Quyết định và 02 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; 62 Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan. Các quy định của Luật khoáng sản và các văn bản dưới Luật theo hướng chặt chẽ, minh bạch và bền vững. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về khoáng sản và chấn chỉnh hoạt động khoáng sản của tổ chức, cá nhân. Theo đó, đã quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trong công tác bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường trong hoạt động khoáng sản. Qua kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của các địa phương cho thấy hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đã dần đi vào nề nếp.

Tại Chỉ thị số 03/CT-TTg  ngày 30 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan và các địa phương thực hiện nhiều giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về khoáng sản, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về khoáng sản, thanh tra trách nhiệm đối với các tổ chức hành chính và người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường; kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các cơ sở chế biến, sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, các cơ sở chế biến có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bộ Tài nguyên và Môi trường đều đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên đề theo từng loại khoáng sản; thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân để xử lý đối với các hành vi gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; phối hợp với các địa phương trong việc nắm bắt thông tin, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục trong thời gian tới:

Các địa phương, các Bộ liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg, cương quyết xử lý người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản nói chung, đất đồi nói riêng trái phép, gây bức xúc dư luận; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản để thay thế Chỉ thị số 03 nêu trên, trong đó đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể đối với từng Bộ, ngành liên quan, đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để triển khai thực hiện các quy định mới của 05 Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản đã được ban hành từ khi có Chỉ thị số 03/CT-TTg đến nay.

Về quản lý nhà nước về đất đai

Trong thời gian vừa qua, tại một số địa phương xảy ra nhiều hành vi có dấu hiệu hủy hoại đất như san gạt đất đồi, đất trồng lúa... Theo quy định tại Điều 3 Luật Đất đai năm 2013, khái niệm hành vi hủy hoại đất còn chưa quy định rõ, chưa cụ thể khó xác định thế nào là hành vi hủy hoạt đất nên gây khó khăn, không thống nhất cho các địa phương trong quá trình xử lý. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó đã bổ sung khái niệm thế nào là hủy hoại đất, giúp dễ xác định hành vi để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; theo đó, hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất hoặc gây ô nhiễm đất mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định... Nghị định cũng quy định giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương để quy định cụ thể về khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm để xử lý triệt để hành vi này. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, các Bộ ngành có liên quan để đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các địa phương.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan