Chủ nhật, 25/09/2022 - 06:38
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Hải Dương do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu vực nông thôn ngày càng nghiêm trọng.

Cử tri tiếp tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu vực nông thôn ngày càng nghiêm trọng. Lượng chất thải từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm là rất lớn nhưng chưa được các cấp chính quyền quan tâm xử lý triệt để, hiện nay phần lớn nguồn chất thải này không được xử lý theo quy trình mà chủ yếu là xả thẳng ra sông ngòi, ao, hồ gây ô nhiễm nghiêm trọng. Do vậy, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm có giải pháp và biện pháp hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường

Với số lượng hộ chăn nuôi, trang trại nhiều, tổng đàn lớn, cùng với phạm vi phân bố rộng khắp trên toàn quốc, hàng năm, hoạt động chăn nuôi đã hình thành khối lượng rất lớn nước thải, chất thải rắn, khí thải. Công tác thu gom, lưu giữ và xử lý không tốt sẽ gây hậu quả rất lớn đối với môi trường. Để đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp sau:

Tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi. Các nội dung cơ bản đã được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành, tuy nhiên, cần có các quy định, hướng dẫn cụ thể hơn áp dụng riêng cho nhóm đối tượng chăn nuôi với các đặc thù sản xuất, phát sinh chất thải khác với các nhóm ngành khác. Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ môi trường phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng sức chịu tải của các thành phần môi trường theo từng vùng, miền, khu vực với mục tiêu phát triển bền vững.

Nghiên cứu, đề xuất quy định vai trò, trách nhiệm của các ngành chức năng có liên quan trong việc quản lý chất thải chăn nuôi (trong nội bộ quy trình chăn nuôi; trong chuyển giao giữa chăn nuôi và các mục đích sử dụng khác; khi thải bỏ ra môi trường...); xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi nhằm từng bước giảm lượng phân hoá học sử dụng; từng bước hình thành chiến lược quản lý chất thải vật nuôi toàn quốc theo hướng coi chất thải chăn nuôi là tài nguyên, là nguyên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất khác để tạo lập thị trường trao đổi, chế biến, lưu thông và sử dụng hàng hóa; xây dựng cơ chế hỗ trợ ưu đãi đặc biệt đối với các doanh nghiệp thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi thành phân bón hoặc cho các mục đích sử dụng khác;

Quản lý chặt chẽ quy hoạch vùng chăn nuôi, gắn quy hoạch chăn nuôi với quy hoạch bảo vệ môi trường; kiên quyết không triển khai các dự án chăn nuôi mới không tuân thủ quy hoạch; đề xuất lộ trình di chuyển các cơ sở ngoài quy hoạch vào trong địa bàn quy hoạch để thực hiện tốt hơn công tác quản lý bảo vệ môi trường; khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn để quản lý an toàn sinh học, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; xem xét lại loại hình chăn nuôi gia công cho nước ngoài (hoặc có hình thức áp thuế phù hợp) để đầu tư lại cho xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Sớm xây dựng và ban hành hướng dẫn chi tiết, quy trình thủ tục và các yêu cầu kỹ thuật về việc thu gom, lưu giữ chất thải phát sinh trong các hoạt động nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng; quy định về tái sử dụng, tái chế chất thải chăn nuôi sau xử lý tuân thủ các quy định cụ thể theo từng mục đích sử dụng (quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu)[1]; quy định về phương thức, địa bàn và đối tượng có thể sử dụng chất thải chăn nuôi bảo đảm an toàn, hiệu quả cho sản xuất nhưng không gây ô nhiễm môi trường và đặc biệt là tránh hành vi gian lận để đổ thải chất thải ra môi trường.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tạo hiệu ứng răn đe; thử nghiệm và hướng dẫn việc bổ sung hạng mục, hoàn thiện, cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình xử lý nước thải chăn nuôi, đặc biệt là hệ thống xử lý sau biogas đáp ứng QCVN 62-MT:2016/BTNMT trước khi thải ra môi trường; tiếp tục rà soát, đánh giá việc áp dụng QCVN 62- MT:2016/BTNMT tại các địa phương để có định hướng sửa đổi, hoàn thiện phù hợp với mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi trong bối cảnh hài hòa với mục tiêu phát triển các ngành sản xuất nông nghiệp và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội khác.

Tăng cường công tác đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi; đề cao vai trò của cộng đồng trong theo dõi, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở chăn nuôi.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi phù hợp với quy mô, tính chất của từng loại hình chăn nuôi; khuyến khích phát triển các công nghệ tái sử dụng, tái chế chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi. Nghiên cứu, phát triển các mô hình chăn nuôi-trồng trọt-nuôi trồng thủy sản không phát thải theo hướng quay vòng, tận thu và tái sử dụng toàn bộ chất thải.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan