Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:21
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được kiến của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến kiến nghị xem xét sớm sửa đổi Luật Đất đai; kiến nghị sửa đổi tại điểm d, khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai 2013; đề nghị sớm ban hành “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thi hành Luật Đất đai”.

Một là, cử tri kiến nghị xem xét sớm sửa đổi Luật Đất đai và các luật khác có liên quan đến quy hoạch nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân có đất bị đưa vào quy hoạch

Hiện nay, Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch đã được Quốc hội thông qua và đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019; trong đó, có nội dung đổi mới về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và sửa đổi các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013 nhằm đảm bảo phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hai là, cử tri kiến nghị sửa đổi tại điểm d, khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai 2013 do: Theo điểm c khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 thì Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai đối với “Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng…”. Tuy nhiên, tại điểm d, khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai 2013 lại quy định “…trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai” (tức là không thu hồi Giấy chứng nhận đối với trường hợp này). Quy định này chưa rõ ràng, thiếu tính thống nhất, dễ gây ra nhiều cách hiểu và áp dụng khác nhau, đây cũng là nguyên của nhiều cuộc tranh chấp, khiếu nại kéo dài

Điều 64 của Luật Đất đai quy định về thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai, trong đó, tại điểm c khoản 1 điều 64 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai đối với “Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền”. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đối với trường hợp thu hồi đất nêu trên không áp dụng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai mà thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai khi nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích trên Giấy chứng nhận đã cấp.

Tại điểm d khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai quy định Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp: Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng …trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai”. Quy định này để tránh bất ổn chính trị xã hội nhằm bảo vệ cho những trường hợp người nhận chuyển quyền không biết Giấy chứng nhận đã cấp là trái quy định của pháp luật và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, là bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với pháp luật về dân sự (khoản 2 Điều 133 của Bộ Luật Dân sự năm 2015).

Để nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận, tại khoản 5 Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã quy định việc xử lý thiệt hại do việc cấp Giấy chứng nhận trái pháp luật gây ra được thực hiện theo quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân. Người có hành vi vi phạm dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận trái pháp luật bị xử lý theo quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Luật Đất đai. 

Ba là, đề nghị sớm ban hành “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thi hành Luật Đất đai”, để giải quyết vướng mắc về giao đất dự án nhà ở xã hội cho doanh nghiệp

Trên cơ sở tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các địa phương, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (Tờ trình số 102/TTr-BTNMT ngày 29/12/2019). Hiện nay, dự thảo Nghị định đã được hoàn thiện theo ý kiến của các Thành viên Chính phủ và đang trình Chính phủ xem xét ban hành. Nội dung Dự thảo Nghị định đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến việc tiếp cận đất đai để thực hiện các dự án đầu tư.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan