Chủ nhật, 25/09/2022 - 04:52
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người sử dụng đất nói chung và hộ gia đình, cá nhân nói riêng, nhằm cải cách thủ tục hành chính về đất đai

Có ý kiến đề nghị sửa đổi Luật đất đai năm 2013 theo hướng: quy định Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý (thay vì trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường như hiện nay); quy định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc xác nhận, điều chỉnh, thay đổi các nội dung liên quan việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất (hộ gia đình, cá nhân) trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nội dung trả lời các kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội như sau:

Có ý kiến đề nghị sửa đổi Luật đất đai năm 2013 theo hướng: quy định Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý (thay vì trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường như hiện nay); quy định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc xác nhận, điều chỉnh, thay đổi các nội dung liên quan việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất (hộ gia đình, cá nhân) trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Trước đây Luật Đất đai năm 2003 (tại khoản 2 Điều 52) quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân là Ủy ban nhân dân cấp huyện, bao gồm cả trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu và khi hộ gia đình, cá nhân thực hiện quyền của mình. Do trong giai đoạn này, cơ quan dịch vụ công phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập theo hai cấp, trong đó Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp giấy chứng nhận. Mặt khác, trong giai đoạn này, cả nước chưa căn bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với các loại đất, cần tập trung cho công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu và để thống nhất một đầu mối ký cấp giấy chứng nhận thì việc quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân là Ủy ban nhân dân cấp huyện là phù hợp.

Đến nay, trong bối cảnh cả nước đã căn bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với các loại đất, việc cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng nói chung và hộ gia đình, cá nhân nói riêng chủ yếu là khi người sử dụng đất thực hiện quyền của mình. Các trường hợp này đã được cấp giấy chứng nhận lần đầu nên đã một lần được được Nhà nước xác lập quyền ban đầu thông qua việc cấp giấy chứng nhận. Do đó, khi thực hiện quyền của mình lại yêu cầu một cơ quan hành chính nhà nước (Ủy ban nhân dân cấp huyện) xác lập quyền sử dụng đất lần thứ hai thông qua việc cấp giấy chứng nhận, làm tăng gánh nặng cho bộ máy hành chính ở địa phương là không cần thiết.

Mặt khác, đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập và hoạt động theo mô hình một cấp. Mô hình này có ưu điểm là hoạt động đăng ký đất đai có sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất; việc thực hiện nhiệm vụ đã thể hiện rõ hơn tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận; quy trình giải quyết công việc đã được thực hiện thống nhất, nhiều nơi đã được thực hiện gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đã xây dựng; thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đã giảm từ 05 - 25 ngày so với trước đây, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình, cá nhân khi tham gia giao dịch về đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người sử dụng đất nói chung và hộ gia đình, cá nhân nói riêng, nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí giải quyết thủ tục, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Trong đó cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất trong trường hợp thực hiện các quyền của người sử dụng đất. 

Do vậy, để tránh áp lực lên bộ máy hành chính nhà nước, đồng thời để tạo sự đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, phù hợp với xu thế quản lý đất đai hiện đại của các nước trên thế giới thì không nên quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận khi thực hiện quyền cho hộ gia đình cá nhân nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện mà nên giữ thẩm quyền như quy định hiện hành là Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cử tri đề nghị tăng cường kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các địa phương, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng mua nhà theo Nghị định 61/CP của Chính phủ

Vấn đề cử tri nêu, trong những năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận tại các địa phương, đồng thời cũng đã có chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong công tác cấp Giấy chứng nhận, trong đó có việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ (nay là Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước). Tuy nhiên tại các địa phương hiện nay việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà theo Nghị định số 61/CP vẫn còn chậm, nhiều trường hợp mua bán nhà ở chưa giải quyết xong thủ tục mua bán nhà, nguyên nhân chủ yếu là do nhiều đơn vị tự quản vẫn chưa thực sự quan tâm, thực hiện. Có đơn vị, địa phương đã đồng ý tiếp nhận bàn giao, nhưng vì do nhà đất đan xen với cơ quan chưa sắp xếp lại nên chưa bàn giao. Có đơn vị do hồ sơ quản lý không đầy đủ, qua thời gian dài thất lạc, thậm chí nhiều nơi cơ quan chủ quản đã giải thể không còn tồn tại nên không thể bàn giao, tiếp nhận. Tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, trong đó nhiều hồ sơ rất phức tạp, đã giải quyết nhiều năm nhưng chưa dứt điểm; hoặc tình trạng đan xen sở hữu nhà đất giữa nhà, đất đã bán và nhà đất cho thuê gây không ít khó khăn khi xác định giá, diện tích khi bán hay quản lý, cải tạo, sửa chữa khi cho thuê; người dân tự ý cơi nới, lấn chiếm… chưa thể có cơ sở để cấp ngay Giấy chứng nhận.

Để đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà theo Nghị định số 61/CP, Nghị định số 34/2013/NĐ-CP thì Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Xây dựng có văn bản chỉ đạo các cơ quan quản lý xây dựng ở địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm thủ tục mua bán nhà, lập hồ sơ chuyển cơ quan tài nguyên và môi trường giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận theo thẩm quyền. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nắm bắt thông tin và có chỉ đạo địa phương sớm giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp đủ điều kiện và có nhu cầu Giấy chứng nhận, trong đó có trường hợp đã hoàn thiện thủ tục mua bán nhà theo Nghị định số 61/CP, Nghị định số 34/2013/NĐ-CP, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung mà cử tri thành phố Hà Nội quan tâm. Trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội để thông tin tới cử tri được biết. 

Trân trọng cảm ơn./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan