Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:58
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến cho rằng triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013 có những bất cập do Luật này và các Luật khác có liên quan còn mâu thuẫn, chồng chéo, không đồng bộ và thống nhất.

Cử tri cho rằng, qua triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013 có những bất cập do Luật này và các Luật khác có liên quan còn mâu thuẫn, chồng chéo, không đồng bộ và thống nhất, dẫn tới không rõ trách nhiệm quản lý, gây khó khăn khi tổ chức thực hiện; một số nội dung quy định của Luật Đất đai biểu hiện chưa phù hợp với thực tiễn triển khai, tiếp tục đề nghị sửa đổi Luật Đất đai theo hướng:

Xem xét, điều chỉnh chính sách bồi thư­ờng giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của nông dân theo h­ướng nâng giá đất nông nghiệp. Đồng thời có quy định về việc người sử dụng đất được góp vốn bằng quyền sử dụng đất với nhà đầu tư để thực hiện một số dự án sản xuất kinh doanh, để đảm bảo quy định của chính sách pháp luật về thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng đất đối với ngư­ời nông dân, quyền lợi của ngư­ời nông dân đ­ược quan tâm đến mức tối đa.

Bỏ quy định về việc ngư­ời sử dụng đất đ­ược thoả thuận với chủ đầu t­ư về giá quyền sử dụng đất chủ đầu tư­ phải trả khi nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư­ có mục đích phát triển kinh tế. Vì trên thực tế nhiều dự án phát triển kinh tế không thực hiện đư­ợc do chủ đầu tư không thoả thuận đ­ược với ngư­ời sử dụng đất. Mặt khác quy định này dẫn tới tình trạng mất công bằng đối với ngư­ời sử dụng đất khi có đất bị Nhà nư­ớc thu hồi (không đ­ược thoả thuận) thì chỉ đ­ược bồi thường theo giá Nhà nư­ớc quy định thấp hơn nhiều lần giá do ngư­ời sử dụng đất với Chủ đầu t­ư thoả thuận. Đồng thời dẫn đến tình trạng thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án thuộc diện thu hồi đất gặp khó khăn do người có đất bị thu hồi so sánh giữa giá đất Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất với giá đất thỏa thuận với chủ đầu tư.

Tăng thời hạn đấu thầu đất nông nghiệp của cấp xã (hiện nay thời hạn đấu thầu là 5 năm); Phân cấp cho huyện có thẩm quyền cho thuê đất đến các tổ chức (hiện nay huyện chỉ được phân cấp cho thuê đất đến các hộ gia đình, cá nhân)

Vấn đề cử tri nêu, về nâng giá đất nông nghiệp để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, theo quy định tại khoản 3, điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai thì giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai thì nguyên tắc định giá đất phải phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Do đó, trường hợp giá đất bồi thường thấp, đề nghị cử tri phản ánh ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu, xem xét, giải quyết.

Tại Điều 73 Luật Đất đai đã quy định việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư được nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Tại Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được bổ sung quy định tại khoản 15 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ) và Điều 4 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quy định đầy đủ việc sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Về tăng thời hạn đấu thầu đất nông nghiệp của cấp xã (hiện nay thời hạn đấu thầu là 5 năm): Đất nông nghiệp sử dụng vào công ích được quy định tại Điều 132 của Luật Đất đai năm 2013 là một chế độ sử dụng đất nông nghiệp khác với các loại đất nông nghiệp khác.

Quy định nêu trên được kế thừa từ pháp luật đất đai trong giai đoạn trước đây, việc đề xuất thay đổi chế độ sử dụng đất như ý kiến của cử tri sẽ ảnh hưởng đến công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích của các xã hiện nay cũng như việc người dân trong xã sẽ khó tiếp cận đất công ích do đã được giao đất ổn định với thời gian trên 05 năm như ý kiến của cử tri đề xuất. Để giải quyết vấn đề đất sản xuất nông nghiệp ổn định, người có nhu cầu có thể thông qua chính sách nhận chuyển nhượng, thuê đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Để khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai theo các phương thức nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp (Tờ trình số 101/TTr-BTNMT ngày 29/12/2019). Hiện nay Chính phủ đang xem xét việc ban hành Nghị định. Dự thảo Nghị định này đã đề xuất nhiều giải pháp để thúc đẩy việc tập trung đất nông nghiệp thông qua hình thức thuê đất, liên doanh, liên kết với người sử dụng đất để nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn nhưng vẫn đảm bảo được các quyền và lợi ích của nông dân.

Về phân cấp cho huyện có thẩm quyền cho thuê đất đến các tổ chức, việc phân cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất được quy định tại Điều 59 Luật Đất đai năm 2013. Quy định này được kế thừa từ Luật Đất đai qua các thời kỳ. Do đó, việc giữ như quy định tại Điều 59 của Luật Đất đai năm 2013 sẽ đảm bảo tính ổn định trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan