Thứ 2, 03/10/2022 - 22:46
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sẽ ban hành khung giá tính thuế tài nguyên mới

Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC về khung giá tính thuế tài nguyên. Dự thảo Thông tư đã được gửi lấy ý kiến các Bộ, địa phương theo quy định. Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Thông tư để ban hành trong thời gian sớm nhất.

Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư số 44/2017/TT-BTC về các trường hợp điều chỉnh, bổ sung khung giá, trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC về khung giá tính thuế tài nguyên.

Dự thảo Thông tư đã được gửi lấy ý kiến các Bộ, địa phương theo quy định. Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Thông tư để ban hành trong thời gian sớm nhất.

Tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản đã quy định trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng phương án bảo vệ khoảng sản chưa khai thác trên địa bàn, trong đó quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã; chủ động xây dựng cơ chế phối hợp trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác với địa phương liên quan ở khu vực giáp ranh; kiểm tra, giám sát UBND cấp dưới trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản.

Tại Luật Ngân sách Nhà nước đã quy định cụ thể phạm vi ngân sách Nhà nước, nguyên tắc quản lý ngân sách Nhà nước và nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp, UBND các cấp trong việc lập, phân bổ ngân sách, nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương và giám sát việc thực hiện ngân sách đã được HĐND quyết định.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan