Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:10
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khoảng cách an toàn khi xây dựng mới cơ sở có khả năng phát thải ô nhiễm khó kiểm soát và xác nhận cơ sở hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 2 nội dung về Khoảng cách an toàn khi xây dựng mới cơ sở có khả năng phát thải ô nhiễm khó kiểm soát  và xác nhận cơ sở hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

 

Môt là, để giảm thiểu khiếm khuyết, chưa hoàn chỉnh của các biện pháp xử lý mùi hôi trong công nghệ xử lý hiện nay, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo ban hành quy định về khoảng cách an toàn khi xây dựng mới cơ sở có khả năng phát thải ô nhiễm khó kiểm soát như các cơ sở sản xuất phát sinh mùi hôi, khí thải trong sản xuất từ phế liệu thủy sản, các cơ sở thu gom, tập trung, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Hiện tại quy định về khoảng cách đảm bảo vệ sinh môi trường giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đến khu dân cư, khu vực công cộng, công sở, trường học… được thực hiện theo QCVN 01:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường. Tại điểm d khoản 2 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con người phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư. Khoản 4 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Dự kiến trong năm 2021 Chính phủ sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường trong đó có hướng dẫn về nội dung này.

Hai là, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận cơ sở hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, theo đó, đã bãi bỏ Điều 34 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về việc hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá kết quả và xác nhận hoàn thành các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT về việc sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó, tại điểm a khoản 4 Điều 2 của Thông tư này đã bãi bỏ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định của khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 (được sửa đổi bởi khoản 4 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) cấm quy định thủ tục hành chính trong thông tư, trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao. Luật Bảo vệ môi trường không giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận cơ sở hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan