Chủ nhật, 25/09/2022 - 04:59
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cần sớm ban hành Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và văn bản quy định quản lý thống nhất chất thải rắn

Cử tri kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia làm cơ sở cho các địa phương lập quy hoạch bảo vệ môi trường địa phương giai đoạn 2020 - 2030 và Quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh. Đồng thời sớm ban hành văn bản quy định về phân loại chất thải tại nguồn và trách nhiệm các ngành, địa phương và cơ quan đầu mối quản lý thống nhất chất thải rắn ở khu vực đô thị và nông thôn; tăng ngân sách Trung ương cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, đặc biệt là các tỉnh khó khăn chưa cân đối được thu, chi ngân sách địa phương; chỉ đạo tổ chức các chương trình thu hút đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn quy mô khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam (Cử tri tỉnh Phú Thọ)

Thực hiện Luật Quy hoạch (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào tháng 6 năm 2019, làm cơ sở để xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030. Cũng theo Luật Quy hoạch, quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 sẽ không được thực hiện độc lập mà là một nội dung của quy hoạch tỉnh. Nội dung về bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh phải phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. Hiện nay, Chính phủ cũng đang xem xét, ban hành Nghị định quy định chi hành Luật Quy hoạch, trong đó sẽ có các quy định cụ thể về việc thẩm định, phê duyệt nội dung về bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh.

Về kiến nghị tăng ngân sách Trung ương cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, đặc biệt là các tỉnh khó khăn chưa cân đối được thu, chi ngân sách địa phương: Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, nội dung hỗ trợ hoạt động thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý và chôn lấp chất thải sinh hoạt tại địa phương thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị chuyển kiến nghị này của cử tri tới Bộ Tài chính để được nghiên cứu giải quyết và trả lời.

Năm 2018, theo phân công của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn, trong đó có nội dung “Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; phát triển nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý chất thải rắn sinh hoạt” và “Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt; huy động nguồn lực toàn xã hội trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt”.

Trước các bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn, tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019, Chính phủ đã thống nhất giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn; giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành đánh giá, rà soát các văn bản pháp luật có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn; đang tích cực phối hợp với các địa phương triển khai việc kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước, xây dựng, trình Chính phủ Đề án thống nhất quản lý chất thải rắn trong năm 2019.

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang xây dựng và gửi các Bộ, ngành và địa phương góp ý nội dung dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về phân loại rác tại nguồn. Dự kiến trong năm 2019, Bộ sẽ ban hành để các Bộ, ngành và địa phương căn cứ vào điều kiện của mình từng bước áp dụng.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan