Thứ 2, 03/10/2022 - 20:50

Triển khai các văn bản của Đảng trong lĩnh vực quản lý tổng hợp về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo

Cử tri tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc thể chế hóa, cụ thể hoá một số nghị quyết của Đảng còn chậm trong khi tổ chức thực hiện vẫn là một khâu yếu; công tác quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ ...

Kiến nghị về sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Thời gian qua, cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Trả lời cử tri thành phố Cần Thơ về vấn đề phòng, chống sạt lở bờ sông do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Vừa qua, cử tri thành phố Cần Thơ phản ánh tình trạng sạt lở kênh, sông trên cả nước nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng ngày càng nghiêm trọng, được xác định bởi nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân do biến đổi khí hậu. Theo ...