Thứ 5, 03/12/2020 - 18:24
Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm (Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm (Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh)

Tại Phiên chất vấn Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, do thời gian không cho phép nên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có điều kiện giải trình, làm rõ thêm một số nội dung Đại biểu nêu liên quan đến trách nhiệm đánh giá tác động môi trường ...
Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn (Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng)

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn (Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng)

Tại Phiên chất vấn kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường với nội dung: “Thủy điện Đắk Mi 4 chặn dòng để lấy nước phát điện, nhưng sau đó không trả đủ nước vào dòng Vu Gia, gây khô hạn, ngập úng ...