Thứ 2, 03/10/2022 - 21:29
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thi hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1020/BTNMT-TCBHĐVN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển và một số bộ, ngành V/v triển khai thi hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng.
tài nguyên biển.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển, thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2021. Để triển khai thi hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1020/BTNMT-TCBHĐVN trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển và một số bộ, ngành có liên quan phối hợp triển khai, thực hiện một số nội dung sau đây:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố, thị xã có biển (sau đây gọi chung là cấp huyện có biển) và cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực biển và hải đảo; cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang khai thác, sử dụng tài nguyên biển, sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có biển, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu bảo đảm đáp ứng đủ năng lực, điều kiện để triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, đồng thời ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 Nghị định 11/2021/NĐ-CP.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị quý Cơ quan phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) để phối hợp hướng dẫn, giải quyết theo quy định.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan