Thứ 2, 15/08/2022 - 11:10
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng, hoàn thiện và đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Trong năm 2020, Bộ TN&MT đã đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện và đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Để hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong 8 tháng đầu năm 2020, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (thay thế Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản), Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; tổ chức nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với: (1) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; (2) Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo để trình Chính phủ xem xét, ban hành. 

Đồng thời, Bộ tham gia góp ý đối với dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính, các dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính do các Bộ, ngành gửi xin ý kiến nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn trong quản lý nhà nước hiện nay về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ đã ban hành Quyết định số 3136/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 12 năm 2019 phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020, trong đó đã giao các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thi hành, áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính cho các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và cán bộ làm công tác pháp chế tại các đơn vị, đồng thời yêu cầu các đơn vị lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các đợt thanh tra, kiểm tra để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, Bộ đã ban hành Công văn 2580/BTNMT-PC ngày 14 tháng 5 năm 2020 triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020, trong đó có nội dung phổ biến, quán triệt tới các đơn vị chuyên môn, các cán bộ, công chức nội dung các văn bản mới được ban hành về pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì công tác tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về những hành vi vi phạm trong quản lý về tài nguyên và môi trường thông qua đường dây nóng. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện xử lý thông tin và tổ chức thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đối với các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc dư luận trên địa bàn cả nước.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan