Chủ nhật, 25/09/2022 - 06:01
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật TN&MT

Trong năm 2020, Bộ đã hoàn thiện trình Quốc hội 01 Nghị quyết, trình Chính phủ ban hành 04 Nghị định nhằm tháo gỡ các nút thắt vướng mắc từ thực tiễn, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 15 thông tư theo thẩm quyềnTrong năm 2020, Bộ đã hoàn thiện trình Quốc hội 01 Nghị quyết, trình Chính phủ ban hành 04 Nghị định nhằm tháo gỡ các nút thắt vướng mắc từ thực tiễn, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 15 thông tư theo thẩm quyền.

Lĩnh vực đất đai 

Trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. - Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai; Nghị định quy định về khuyến khích tích tụ và tập trung đất đai; Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai;

 Xây dựng kế hoạch thực hiện việc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xây dựng chính sách đất đai theo hướng đổi mới, giảm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp; - Đặc biệt, Bộ đã rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất Khu công nghiệp, đất ở tại đô thị để các địa phương có điều kiện thuận lợi tận dụng cơ hội từ chuyển dịch làn sóng đầu tư do tác động của dịch Covid-19. 

Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Đến nay, cả nước đạt tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu đạt trên 97,36% tổng diện tích các loại đất cần cấp 1 , 100% Văn phòng Đăng ký đất đai đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ địa chính, quản lý đất đai, góp phần đáng kể vào việc giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.Lĩnh vực đất đai 

Trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. - Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai; Nghị định quy định về khuyến khích tích tụ và tập trung đất đai; Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai; 

Xây dựng kế hoạch thực hiện việc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xây dựng chính sách đất đai theo hướng đổi mới, giảm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp;

Đặc biệt, Bộ đã rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất Khu công nghiệp, đất ở tại đô thị để các địa phương có điều kiện thuận lợi tận dụng cơ hội từ chuyển dịch làn sóng đầu tư do tác động của dịch Covid-19. 

Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Đến nay, cả nước đạt tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu đạt trên 97,36% tổng diện tích các loại đất cần cấp, 100% Văn phòng Đăng ký đất đai đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ địa chính, quản lý đất đai, góp phần đáng kể vào việc giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

Lĩnh vực tài nguyên nước 

Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; 

Cung cấp các kết quả điều tra nguồn nước ngầm để khai thác giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn mặn; 

Thực hiện giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ, đến nay 100% đã được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hàng ngày; 

Bộ đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thông tin giám sát tài nguyên nước nhằm kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của các tổ chức,Lĩnh vực tài nguyên nước - Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; - Cung cấp các kết quả điều tra nguồn nước ngầm để khai thác giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn mặn; 

Thực hiện giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ, đến nay 100% đã được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hàng ngày; 

Bộ đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thông tin giám sát tài nguyên nước nhằm kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân.

Bộ đã tiến hành đổi mới, hoàn thiện quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể, Tổng thời gian của các Quy trình nội bộ đã giảm từ 45 ngày theo quy định xuống còn 40 ngày đối với quy trình cấp mới giấy phép; giảm từ 35 ngày theo quy định xuống còn 33 ngày đối với Quy trình điều chỉnh, gia hạn giấy phép và giảm từ 20 ngày theo quy định xuống còn 17 ngày đối với quy trình cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nướcBộ đã tiến hành đổi mới, hoàn thiện quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể, Tổng thời gian của các Quy trình nội bộ đã giảm từ 45 ngày theo quy định xuống còn 40 ngày đối với quy trình cấp mới giấy phép; giảm từ 35 ngày theo quy định xuống còn 33 ngày đối với Quy trình điều chỉnh, gia hạn giấy phép và giảm từ 20 ngày theo quy định xuống còn 17 ngày đối với quy trình cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước.

Lĩnh vực khí tượng thủy văn 

Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước. Thực hiện dự báo sớm các xu thế thời tiết để các địa phương chủ động phương án sản xuất, bố trí mùa vụ giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn; cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm phục vụ phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hồ đập, đê điều; cảnh báo, dự báo kịp thời, sát diễn biến của 13 cơn bão và 01 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), trong đó có 08 cơn bão và 01 ATNĐ ảnh hướng trực tiếp đến đất liền nước ta; 21 đợt không khí lạnh; 13 đợt nắng nóng; 18 đợt mưa lớn trên diện rộng; 17 đợt lũ trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, đã theo dõi và dự báo, cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ; tình hình thiếu nước, xâm nhập mặn ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ; thực hiện tốt công tác dự báo phục vụ Quy trình liên hồ chứa cho 11 lưu vực sông trên toàn quốc; dự báo phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân năm 2019-2020.Lĩnh vực khí tượng thủy văn Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước. Thực hiện dự báo sớm các xu thế thời tiết để các địa phương chủ động phương án sản xuất, bố trí mùa vụ giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn; cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm phục vụ phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hồ đập, đê điều; cảnh báo, dự báo kịp thời, sát diễn biến của 13 cơn bão và 01 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), trong đó có 08 cơn bão và 01 ATNĐ ảnh hướng trực tiếp đến đất liền nước ta; 21 đợt không khí lạnh; 13 đợt nắng nóng; 18 đợt mưa lớn trên diện rộng; 17 đợt lũ trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, đã theo dõi và dự báo, cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ; tình hình thiếu nước, xâm nhập mặn ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ; thực hiện tốt công tác dự báo phục vụ Quy trình liên hồ chứa cho 11 lưu vực sông trên toàn quốc; dự báo phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân năm 2019-2020.

Lĩnh vực đo đạc bản đồ và thông tin địa lý 

Bộ đã hoàn thành việc xác định địa giới hành chính, cắm mốc, đo tọa độ, độ cao mốc địa giới hành chính, ký pháp lý và bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa tại các khu vực do lịch sử để lại cho 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; triển khai Đề án hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; hoàn chỉnh Hệ quy chiếu, hệ tọa độ quốc gia Việt Nam, hệ tọa độ quốc gia 3D; hoàn thành việc xây dựng mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia cung cấp dịch vụ tín hiệu cho phép xác định vị trí với độ chính xác đến 2cm, làm cơ sở để kết nối vạn vật, phát triển nền kinh tế số và phát triển các đôLĩnh vực đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Bộ đã hoàn thành việc xác định địa giới hành chính, cắm mốc, đo tọa độ, độ cao mốc địa giới hành chính, ký pháp lý và bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa tại các khu vực do lịch sử để lại cho 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; triển khai Đề án hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; hoàn chỉnh Hệ quy chiếu, hệ tọa độ quốc gia Việt Nam, hệ tọa độ quốc gia 3D; hoàn thành việc xây dựng mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia cung cấp dịch vụ tín hiệu cho phép xác định vị trí với độ chính xác đến 2cm, làm cơ sở để kết nối vạn vật, phát triển nền kinh tế số và phát triển các đô thị thông minh; xây dựng mô hình số độ cao độ chính xác cao khu vực đồng bằng và ven biển phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.thị thông minh; xây dựng mô hình số độ cao độ chính xác cao khu vực đồng bằng và ven biển phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Lĩnh vực viễn thám

Bộ đã xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ đề án Tăng cường năng lực quản lý viễn thám; tổng hợp nhu cầu thu nhận ảnh viễn thám năm 2020; cập nhật tình hình thu nhận ảnh viễn thám VNREDSat-1 hàng tuần; theo dõi lịch vệ tinh để đặt chụp ảnh VNREDSat-1 hàng ngày; thực hiện các nhiệm vụ giám sát xói lở bờ biển tại một số khu vực trọng điểm miền Trung bằng công nghệ viễn thám; giám sát tài nguyên môi trường bằng công nghệ viễn thám; đánh giá nguy cơ, khu vực xảy ra thiên tai để tiến hành đặt gửi yêu cầu cung cấp ảnh giám sát thiên tai cho cơ quan quản lý thảm họa thiên tai Châu Á- Thái Bình Dương Sentinel Asia, góp phần cảnh báo, dự báo thiên tai, giảm thiệt hại do thiên tai cho người dân, doanh nghiệp.Bộ đã xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ đề án Tăng cường năng lực quản lý viễn thám; tổng hợp nhu cầu thu nhận ảnh viễn thám năm 2020; cập nhật tình hình thu nhận ảnh viễn thám VNREDSat-1 hàng tuần; theo dõi lịch vệ tinh để đặt chụp ảnh VNREDSat-1 hàng ngày; thực hiện các nhiệm vụ giám sát xói lở bờ biển tại một số khu vực trọng điểm miền Trung bằng công nghệ viễn thám; giám sát tài nguyên môi trường bằng công nghệ viễn thám; đánh giá nguy cơ, khu vực xảy ra thiên tai để tiến hành đặt gửi yêu cầu cung cấp ảnh giám sát thiên tai cho cơ quan quản lý thảm họa thiên tai Châu Á- Thái Bình Dương Sentinel Asia, góp phần cảnh báo, dự báo thiên tai, giảm thiệt hại do thiên tai cho người dân, doanh nghiệp.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan