Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:31
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xác lập cơ sở khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ đẩy mạnh ứng dụng kết quả điều tra, đo đạc bản đồ vào thực tế

Kết quả nổi bật của Chương trình “Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ đẩy mạnh ứng dụng kết quả điều tra, đo đạc bản đồ vào thực tế giai đoạn 2016-2020”, mã số TNMT.07/16-20 là đã chỉ ra định hướng phù hợp góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề xuất xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh trong và ngoài lĩnh vực đo đạc bản đồ.

Chương trình đã đề xuất luận cứ khoa học cho việc xây dựng mô hình CSDL (CSDL) Quasigeoid quốc gia trên đất liền và trên biển, trên cơ sở các phương pháp xử lý tích hợp dữ liệu trọng lực, GNSS, mô hình trọng trường trái đất EGM, thủy chuẩn và mô hình số độ cao; hình thành mô hình và khung kỹ thuật trong xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian Quốc gia (NSDI - National Spatial Data Infrastructure); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong đo đạc bản đồ, xây dựng và khai thác CSDL nền thông tin địa lý phục vụ đa ngành.

Đề tài mã số TNMT.2016.07.04, kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ này là cơ sở phục vụ xây dựng Nghị định và các quy định về chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu đo đạc bản đồ khoa học, phù hợp với thực tế để đáp ứng các yêu cầu quản lí nhà nước, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động đo đạc và bản đồ góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý trong lĩnh vực đo đạc bản đồ phù hợp với tình hình mới và yêu cầu của Luật Đo đạc và Bản đồ; 

Đề tài mã số TNMT.2017.07.06, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, đã được Chính phủ ban hành ngày 11 tháng 2 năm 2020 góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý trong lĩnh vực đo đạc bản đồ phù hợp với tình hình mới và yêu cầu của Luật Đo đạc và Bản đồ; 

Đề tài mã số TNMT.2019.07.01, Dự thảo khung hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ giai đoạn 2020 – 2025 góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý trong lĩnh vực đo đạc bản đồ phù hợp với tình hình mới và yêu cầu của Luật Đo đạc và Bản đồ; Đề tài mã số TNMT.2018.07.04, Dự thảo về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm tỷ lệ 1:200 đến 1:5000 bằng côngnghệ Georadar, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý trong lĩnh vực đo đạc bản đồ phù hợp với tình hình mới và yêu cầu của Luật Đo đạc và Bản đồ.

Kết quả nổi bật của các nhiệm vụ KHCN đã chỉ ra định hướng phù hợp góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề xuất xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh trong và ngoài lĩnh vực đo đạc bản đồ. Các nhiệm vụ đang thực hiện dự kiến đóng góp cơ sở khoa học trong việc khai thác ứng dụng các công nghệ mới như UAV, GNSS và NSDI.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan