Chủ nhật, 25/09/2022 - 06:42
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:10.000, 1:25.000

Ngày 30/9/2020, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã báo cáo Bộ trưởng Trần Hồng Hà về nội dung dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:10.000, 1:25.000.

Thực hiện Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2019 phê duyệt chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó giao Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam là đơn vị chủ trì, trình ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tyỉ lệ 1:10.000, 1:25.000.

Về sự cần thiết ban hành Thông tư

Hiện nay công nghệ đo đạc, thành lập bản đồ đã có rất nhiều thay đổi nhưng hệ thống văn bản quy định kỹ thuật cho các sản phẩm đo đạc và bản đồ chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ. Liên quan đến quy định về sản phẩm bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 hiện đang áp dụng các văn bản sau: 

Quyết định số 1126/ĐĐBĐ ngày 19 tháng 11 năm 1994 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỉ lệ 1:10.000 và 1:25.000 đến nay vẫn đang còn hiệu lực và là văn bản chính áp dụng khi thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000. Bộ ký hiệu này đã không còn phù hợp về nội dung so với sự phát triển kinh tế - xã hội đồng thời không đáp ứng được yêu cầu công nghệ mới. 

Quyết định số 15/2005/QĐ-BTNMT ngày 13/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 và 1:50.000 bằng công nghệ ảnh số (Phần nội dung quy định kỹ thuật về cơ sở toán học, độ chính xác và nội dung bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000). 

Các văn bản này hiện không còn phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2018 và Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. 

Bên cạnh đó với sự phát triển về kinh tế - xã hội và công nghệ thông tin, yêu cầu dữ liệu số để đáp ứng chia sẻ dùng chung giữa các ngành ngày càng cao nên các quy định về sản phẩm bản đồ địa hình cũ đã không còn phù hợp. Để xây dựng một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu của xã hội, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thấy cần thiết phải xây dựng và ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000.

Bố cục và nội dung dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 3 Chương,18 Điều, 5 Phụ lục cụ thể như sau:

Chương I. Quy định chung

Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; cơ sở toán học; độ chính xác của bản đồ; định dạng sản phẩm.

Chương II. Nội dung và ký hiệu

Nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ1:10.000 và 1:25.000 được sửa đổi theo đúng quy định của Luật Đo đạc và bản đồ gồm 7 nhóm lớp dữ liệu:-

Nhóm lớp cơ sở toán học;

Nhóm lớp dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính;

Nhóm lớp dữ liệu dân cư;

Nhóm lớp dữ liệu địa hình;

Nhóm lớp dữ liệu giao thông;

Nhóm lớp dữ liệu phủthực vật;

Nhóm lớp dữ liệu thủy văn.

Mỗi nhóm lớp dữ liệu được quy định chi tiết về nội dung từ Điều 9 đến Điều 15.

Tương ứng với từng nhóm nội dung là các mẫu ký hiệu trình bày bản đồđược quy định tại Điều 16 và Phụ lục 2 của Thông tư. Một số ký hiệu đã được thiết kếl ại đểphù hợp với công nghệ mới khi trình bày bản đồ. Một số nội dung và ký hiệu bản đồ đã được bổ sung, bãi bỏ, thay đổi phù hợp với Luật giao thông đường bộ, Luật Lâm nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về phân loại công trình xây dựng, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp, Thông tư số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2016 quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu.

Chương III. Điều khoản thi hành 

Chương này quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan