Chủ nhật, 03/07/2022 - 07:24
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Quyết định số 822/QĐ-TCT ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 823/QĐ-TCT ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo đó, Thủ tướng giao Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng Tổ rà soát quy định pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản. 

Triển khai thi hành nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ) theo Quyết định số 236/QĐ-TTg, Công văn số 1200/TCT ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc thông tin, phản ánh những vướng mắc của hệ thống pháp luật, Bộ đã chỉ đạo Vụ Pháp chế phối hợp với các Tổng cục, các Cục thuộc Bộ để cung cấp thông tin, phản ánh những vướng mắc của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Công văn số 220/PC-HC ngày 07 tháng 4 năm 2020).

Thực hiện Quyết định số 822/QĐ-TCT ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 823/QĐ-TCT ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo đó, Thủ tướng giao Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng Tổ rà soát quy định pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản (Tiểu mục 4.4 Mục 4 Phần II Quyết định số 822/QĐ-TCT), ngày 05 tháng 5 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2413/BTNMT-PC gửi các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp để phối hợp triển khai thi hành nhiệm vụ rà soát của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, kèm theo Bảng phân công rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản để các Thành viên thuộc các cơ quan, bộ, ngành nêu trên triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã phân công các đơn vị thuộc Bộ rà soát theo 11 nhóm rà soát chuyên sâu. Sau khi tổng hợp ý kiến của các Thành viên Nhóm rà soát, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản. Ngày 17 tháng 7 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3872/BTNMT-PC gửi các Thành viên Nhóm rà soát là đại diện của các cơ quan: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Vụ Kinh tế, Văn pḥòng Quốc hội; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ; Các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Báo cáo rà soát pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản. Sau khi rà soát, tổng hợp ý kiến của các Thành viên nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả rà soát pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản, gửi Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan