Chủ nhật, 29/05/2022 - 09:01
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc triển khai kế hoạch trọng tâm năm 2021.

 

 

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá những nhiệm vụ mà Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó có trọng trách vô cùng lớn và quan trọng.

Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, Bộ trưởng mong muốn tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như lãnh đạo, cán bộ trong Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đóng góp các ý kiến, sáng kiến để khẳng định vai trò của Ngành trong sự phát triển và hội nhập của đất nước. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề nghị, Tổng cục cũng chỉ ra những vướng mắc, khó khăn để trên cơ sở đó, các đơn vị trong Bộ cũng như Lãnh đạo Bộ hỗ trợ, giải quyết.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cho biết: Năm 2021, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ tập trung triển khai 5 nhiệm vụ chính: Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; Thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia; Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Tổng Cục trưởng Tạ Đình Thi báo cáo Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã tham gia đóng góp ý kiến phối hợp, xây dựng kế hoạch về các nhiệm vụ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, tập trung vào nhiệm vụ xây dựng chiến lược kinh tế biển; phát triển công tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số; điều tra đánh giá, khai thác tài nguyên biển…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị Tổng cục cần tập trung vào công tác xây dựng văn bản, trong đó, tập trung hoàn thiện Nghị định quy định về hoạt động lấn biển; Nghị định thay thế Nghị định số 51/NĐ-CP quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo…Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành, địa phương trong công tác xây dựng và triển khai thi hành; đảm bảo điều kiện cần thiết cho việc thực thi các quy định pháp luật về biển và hải đảo.

Thống nhất với ý kiến của Thứ trưởng Lê Minh Ngân, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị lãnh đạo Tổng cục cần tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra, thể hiện được vai trò là cơ quan quản lý quan trọng của Nhà nước trong lĩnh vực biển và hải đảo.

Bộ trưởng đã định hướng cho lãnh đạo Tổng cục những nhiệm vụ mang tính chiến lược để từ đó, xây dựng các chương trình mục tiêu mang tính tầm nhìn chiến lược, tạo đột phá về quản lý bền vững tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Cùng với đó chú trọng đầu tư cho công tác điều tra cơ bản, vì đây là nền tảng cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo. Theo Bộ trưởng, nếu công tác điều tra cơ bản được thực hiện tốt sẽ giúp cho công tác lập quy hoạch được triển khai tốt, đặc biệt là tháo gỡ được những khó khăn hiện nay khi đang thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia; Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Tổng cục cần chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin tổng hợp và phải coi đây là tài sản có giá trị nhất để phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, bảo tồn các giá trị của biển.

Trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, cần thực hiện tốt việc điều phối công việc với các Bộ, ngành, địa phương, đảm bảo điều kiện cần thiết cho việc thực thi các quy định của pháp luật về biển và hải đảo cũng như quyết định các vấn đề về kinh tế, an ninh quốc phòng.

Toàn cảnh cuộc họp

Bộ trưởng đề nghị Tổng cục thiết lập hệ thống giám sát thông qua các hệ thống ra-da, viễn thám; phối hợp với người dân để công tác thực thi pháp luật được triển khai một cách triệt để, hiệu quả. Cùng với đó, Tổng cục cần tăng cường hơn nữa công tác phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho những nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân xây dựng văn hóa biển, đảo; hợp tác quốc tế cần chú trọng để học hỏi kinh nghiệm xây dựng pháp lý, xây dựng các mục tiêu trách nhiệm chung về biển…

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan