Thứ 2, 15/08/2022 - 11:02
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thúc đẩy hợp tác, hội nhập quốc tế, triển khai có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, thực hiện chuyển đổi số

Trong từ năm đến nay mặc dù chịu sự tác động của đại dịch Covid-19, nhưng các hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, nhất là trong bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững kinh tế biển


Trong 9 tháng năm 2021, các hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, nhất là trong bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững kinh tế biển. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Bộ TN&MT đã thẩm định và phê duyệt 05 dự án (tổng kinh phí 18.663.024 USD) trong đó có 04 dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn viên trợ không hoàn lại.

Bộ cũng tập trung xây dựng kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giai đoạn 2021-2025; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường trong điều kiện hội nhập; xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Bộ đã ban hành Chương trình chuyển đổi số của ngành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số năm 2021 và Danh mục mã định danh điện tử các đơn vị thuộc Bộ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và hệ thống thông tin nội bộ.
Vận hành các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với 04 biểu mẫu liên quan đến các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội; dữ liệu giám sát các hồ chứa, công trình thủy điện. Xây dựng dữ liệu về văn bản pháp luật, công văn trả lời Quốc hội, địa phương, cử tri; dữ liệu khí tượng thủy văn, hệ thống mô hình số phục vụ dự báo; số hóa dữ liệu địa chất, khoáng sản, hệ thống thông tin hỗ trợ nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ công về giao khu vực biển; dữ liệu nền địa lý quốc gia, dữ liệu quan trắc theo dõi, giám sát khai thác, sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước. Phát triển hệ thống đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến.

Nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2021, Bộ tiếp tục thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, tạo động lực, đột phá trong phát triển của ngành tài nguyên và môi trường; triển khai xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường; khẩn trương triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ sửa đổi Luật đất đai và xây dựng các văn bản thi hành Luật bảo vệ môi trường. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường; giám sát thông minh, tự động hóa trong quan trắc mức độ ô nhiễm, các yếu tố môi trường như nước thải, không khí, áp dụng trong dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn kết nối mặt đất với vệ tinh. Xây dựng Đề án “Cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam”.

Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với 60% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; kết nối, liên thông, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng thông tin một cửa quốc gia; vận hành hệ thống thông tin báo cáo, kết nối liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Thiết lập, xây dựng hạ tầng dữ liệu thông qua thu nhận, số hóa dữ liệu quan trắc, dữ liệu điều tra cơ bản, dữ liệu quy hoạch, dữ liệu viễn thám, dữ liệu địa lý… Thực hiện vận hành Công thông tin địa lý quốc gia và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia (NSDI). Vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ (LGSP) và giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, phòng chống phần mềm độc hại. Thúc đẩy, hướng dẫn, hỗ trợ triển khai Chính quyền điện tử tại Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan