Chủ nhật, 29/05/2022 - 15:33
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tư Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ

Ngày 31/8/2020, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ.

Thực hiện Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được giao chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ”Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối  sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ”..

Về sự cần thiết ban hành Thông tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2017 quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn. Tuy nhiên, thông tư này không hướng dẫn kỹ thuật công tác thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ. Qua thực tế công tác thăm dò của loại khoáng sản này đã bộc lộ nhiều vấn đề về tiêu chuẩn kỹ thuật và sự thiếu thống nhất trong thực hiện công tác thăm dò và thẩm định các đề án, báo cáo thăm dò khoáng sản trên. Từ các vấn đề nêu trên, thực tế đòi hỏi phải xây dựng để ban hành Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ vừa có hiệu lực pháp luật, vừa chi tiết, cụ thể phù hợp công tác điều tra địa chất, đánh giá khoáng sản.

Nội dung chính của Thông tư là quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ gồm các điều, khoản chi tiết về công tác kỹ thuật thăm dò, đánh giá khoáng sản này.

Về phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ.

Về đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ.

Dự thảo Thông tư gồm 16 Điều: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; Điều 2. Đối tượng áp dụng; Điều 3. Giải thích từ ngữ; Điều 4. Phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên và các yêu cầu khoanh nối khối trữ lượng, tài nguyên; Điều 5. Phân chia nhóm mỏ thăm dò; Điều 6. Yêu cầu về công tác thăm dò; Điều 7. Yêu cầu về cơ sở địa hình và công tác trắc địa; Điều 8. Yêu cầu về đo vẽ địa chất; Điều 9. Yêu cầu về công tác địa chất thủy văn - địa chất công trình; Điều 10. Yêu cầu về công tác nghiên cứu chất lượng; Điều 11. Yêu cầu về công tác nghiên cứu điều kiện kỹ thuật khai thác; Điều 12. Yêu cầu về công tác tính trữ lượng và tài nguyên; Điều 13. Yêu cầu về cấp trữ lượng cao nhất và tỷ lệ các cấp trữ lượng; Điều 14. Nội dung, hình thức tài liệu của báo cáo thăm dò; Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp; Điều 16. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Kèm theo là 02 phụ lục hướng dẫn phân chia nhóm mỏ thăm dò và mạng lưới định hướng công trình thăm dò đá khối sử dụng làm ốp lát, mỹ nghệ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan