Chủ nhật, 25/09/2022 - 06:32
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạo môi trường đầu tư thuận lợi và khuyến khích phát triển cho các Hợp tác xã

Để tạo môi trường đầu tư thuận lợi và khuyến khích phát triển cho các Hợp tác xã, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp ưu tiên.

Mặc dù pháp luật đất đai 2013 đã có nhiều đổi mới khắc phục nhiều hạn chế của hệ thống pháp luật trước đó, đã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Tuy nhiên, một số nội dung cần phải tiếp tục nghiên cứu và giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh hiện nay: 

Về thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp

Các quy định về điều kiện chuyển quyền và nhận chuyển quyền một số loại đất nông nghiêp vẫn còn hạn chế việc tiếp cận quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp (hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp,…không được nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng lúa); 

Luật Đất đai quy định theo hướng hạn chế các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, trong khi mặc dù đã có cơ chế tự thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nhưng nhiều trường hợp do chưa có sự đồng thuận cao của người sử dụng đất nên không thể thực hiện được do không có chế tài xử lý đối với các trường hợp không đồng thuận. 

Về chuyển mục đích sử dụng đất lúa: Cơ chế quản lý chặt chẽ quỹ đất trồng lúa vì mục tiêu an ninh lương thực hiện nay chưa thật linh hoạt theo thị trường, làm hạn chế đến hiệu quả sử dụng đất. 

Quy định về quyền thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Luật Đất đai năm 2013 tuy đã gỡ bỏ những hạn chế về mục đích thế chấp song vẫn còn thiếu linh hoạt trong việc hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp do chưa cho thế chấp tại các bên cho vay ở nước ngoài, thế chấp của tổ chức kinh tế, người Việt Nam ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng hoặc cá nhân.

Để tạo môi trường đầu tư thuận lợi và khuyến khích phát triển cho các Hợp tác xã, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp ưu tiên:

Một là, tăng cường trách nhiệm quản lý của các cơ quan nhà nước với vai trò là người đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai nhằm phát huy tối đa nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế của đất nước, đồng thời khắc phục, kiểm soát những vấn đề tham nhũng, lãng phí trong quản lý và sử dụng đất đai trong thời gian qua. 

Hai là, nghiên cứu tháo gỡ các rào cản về thể chế nhằm phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong đó có thị trường về quyền sử dụng đất nông nghiệp. 

Ba là, thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng đất trong đó cần khoanh vùng các khu vực đất trồng lúa cần bảo vệ; quy hoạch sử dụng các khu vực chuyên canh gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ... 

Bốn là, quản lý thận trọng, linh hoạt việc chuyển mục đích đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa, đất có rừng phòng hộ, đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác, đặc biệt là việc chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp nhằm đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan