Thứ 2, 03/10/2022 - 21:39
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Nghị định có vai trò quan trọng trong việc xem xét tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo nội dung dự thảo Nghị định quy định đầy đủ các vấn đề được giao.

Theo đó, về nguyên tắc rà soát cần tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung rà soát theo quy định.

Về phạm vi rà soát gồm toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo 05 nhóm vấn đề: (i) Các quy định về giảm nhẹ phát thải và tăng cường hấp thụ khí nhà kính; (ii) Các quy định về tổ chức và phát triển thị trường các-bon; (iii) Các quy định về bảo vệ tầng ô-dôn; (iv) Các quy định thúc đẩy hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; (v) Các quy định liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước.

Về phương pháp rà soát: Đối chiếu các quy định tại dự thảo Nghị định đảm bảo quy định đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; rà soát các quy định tại dự thảo Nghị định với hệ thống pháp luật hiện hành để xác định các nội dung đã được quy định và tiếp tục thực hiện; các nội dung đã được quy định nhưng cần sửa đổi, bổ sung; các nội dung chưa được quy định và cần được quy định cụ thể tại dự thảo Nghị định dựa trên trình độ phát triển kinh tế - xã hội để xác định thứ tự ưu tiên và đề xuất xử lý.

Theo đó, tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát là 48 văn bản, bao gồm: 14 Luật; 15 Nghị định của Chính phủ; 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 07 Thông tư.

Cụ thể các nội dung rà soát gồm: Rà soát, các quy định về giảm nhẹ phát thải và tăng cường hấp thụ khí nhà kính; Rà soát các quy định về tổ chức và phát triển thị trường các-bon trong nước ; Rà soát các quy định về bảo vệ tầng ô-dôn; Rà soát các quy định về biện pháp thúc đẩy hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; Rà soát các quy định liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước tại dự thảo Nghị định.

Kết quả rà soát trên cơ sở đối chiếu, so sánh giữa quy định của dự thảo Nghị định với các quy định có liên quan trong hệ thống pháp luật nhằm xác định các chính sách đã có quy định điều chỉnh, chính sách chưa có quy định điều chỉnh cho thấy dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ các vấn đề liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, không tạo ra mâu thuẫn, trong chéo hoặc khoảng trống trong hệ thống pháp luật.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan