Chủ nhật, 29/05/2022 - 15:34
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PAR INDEX, SIPAS là những thước đo hiệu quả của công tác quản lý, điều hành của Bộ TN&MT

Bộ TN&MT cũng coi đây là những thước đo hiệu quả của công tác quản lý, điều hành của Bộ. Đối với Bộ TN&MT, kết quả từ dữ liệu PAR INDEX, SIPAS những năm gần đây cho thấy những nỗ lực của toàn ngành trong việc thực hiện, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC).

Chỉ số CCHC của Bộ được cải thiện dần từ năm 2012 đến năm 2019. Bộ được Bộ Nội vụ đánh giá là một trong 7 bộ, cơ quan ngang bộ có kết quả Chỉ số CCHC tăng đều qua các năm; thứ hạng cao nhất đạt được là 7/17 (năm 2019) . Chỉ số CCHC của Bộ năm 2019 đạt 84,79 điểm, xếp thứ 7/17; năm 2018 đạt 82,52 điểm, xếp thứ 9/18; năm 2017 đạt 80,02 điểm, xếp thứ 10/19; năm 2016 đạt 77,47 điểm, xếp thứ 16/19;  năm 2015 đạt 53,10 điểm, xếp thứ 6/19; năm 2014 đạt 51,80 điểm, xếp thứ 4/19; năm 2013 đạt 48,80 điểm xếp thứ 8/19; năm 2012 đạt 41,30 điểm, xếp thứ 16/19.

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc 3 cấp và 16 lĩnh vực dịch vụ nhìn chung đều tăng qua các năm kể từ năm 2017, tuy nhiên, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 của các cơ quan hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường (79.06%) giao động nhẹ so với năm 2018 (80.54%) và năm 2017 (78.87%).

TT

YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG

NĂM 2017 (%)

NĂM 2018 (%)

NĂM 2019 (%)

1

Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước

76.86

80.03

85.62

2

Thủ tục hành chính

82.37

84.53

84.75

3

Công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính

79.50

81.52

83.82

4

Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công

83.27

85.25

86.35

5

Việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị

73.08

71.38

66.67

Bảng so sánh các chỉ số hài lòng đối với các yếu tố thuộc lĩnh vực đất đai,
môi trường năm 2017, 2018 và 201

Qua 3 năm đánh giá (2017, 2018 và 2019), lĩnh vực đất đai và môi trường vẫn là lĩnh vực có chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính thấp nhất dù chỉ số hài lòng các yếu tố về sự phục vụ hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường có gia tăng qua các năm đánh giá. Năm 2019 có đến 4/5 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ công gia tăng tỷ lệ hài lòng so với các năm trước đó, tuy nhiên sự hài lòng về tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức giảm mạnh so với năm 2017, từ 73.08% giảm xuống còn 66.67%. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường năm 2019 giảm so với các năm 2017 và 2018. Để cải thiện chỉ số SIPAS lĩnh vực đất đai, môi trường trong thời gian tới, cần nghiên cứu chính sách dựa trên những nguyên nhân, tồn tại được phát hiện từ đó xác định các giải pháp phù hợp và khả thi.

Nhìn chung, qua 3 năm 2017, 2018 và 2019, nỗ lực thực hiện cải cách hành chính nói chung tại các địa phương đã thực sự được quan tâm, cải thiện, đặc biệt là thực hiện nâng cấp, hiện đại hóa công sở; công khai, minh bạch thông tin, quy định về TTHC; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông... Những nỗ lực này đã mang lại nhiều kết quả, tác động tích cực đối với người dân, tổ chức, giúp người dân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công dễ dàng hơn, được phục vụ tốt hơn trong quá trình giải quyết công việc và nhận được kết quả dịch vụ công có chất lượng cao hơn. Người dân, tổ chức hài lòng hơn, tin tưởng hơn đối với cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, kết quả SIPAS 2019 cũng phản ánh một số tồn tại, hạn chế trong việc cung ứng dịch vụ hành chính công, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước trong năm 2019 như: nhiều địa phương chưa quan tâm, triển khai một cách tích cực, hiệu quả một số nội dung cải cách hành chính theo yêu cầu của Chính phủ, trong đó đáng quan tâm nhất là việc thực hiện quy định của Chính phủ về việc thông báo, xin lỗi người dân, tổ chức về việc trễ hẹn trả kết quả dịch vụ; việc triển khai cung ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 và việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan