Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:04
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ, bảo mật, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã dự thảo Công văn đề nghị đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư nêu trên lên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ TN&MT, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam được Bộ giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ, bảo mật, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Ngày 05 tháng 8 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1711/QĐ-BTNMT thành lập Tổ soạn thảo Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ, bảo mật, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Trong quá trình xây dựng Dự thảo văn bản, Tổ soạn thảo đã tổ chức họp và thấy rằng cần thiết sửa đổi tên Thông tư thành “Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ, bảo mật, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ” để phù hợp với phạm vi điều chỉnh và nội dung của dự thảo Thông tư. Đến nay, Cục đã hoàn thành dự thảo Thông tư để đăng tải lấy ý kiến rộng rãi. 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã dự thảo Công văn đề nghị đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư nêu trên lên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Về phạm vi điều chỉnh: Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ, bảo mật, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ là căn cứ để xây dựng kế hoạch, dự toán trong công tác lưu trữ, bảo mật, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Về đối tượng áp dụng: Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng cho các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các công việc về lưu trữ, bảo mật, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Nội dung dự thảo gồm 02 phần chính: (i) Quy trình kỹ thuật lưu trữ, bảo mật và cung cấp thông tin, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ; (ii) Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ, bảo mật cung cấp thông tin, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan