Thứ 2, 15/08/2022 - 11:01
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong các hoạt động quốc tế về BĐKH

Đánh giá tình hình thực hiện Mục tiêu 9: "Hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong các hoạt động quốc tế về BĐKH" đến 2020 của Kế hoạch hành động quốc gia về ứng phó với BĐKH giai đoạn 2012 -2020 cho thấy mục tiêu cơ bản đã đạt được và cần được tiếp tục thực hiện. 

Nhiệm vụ “Đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế; rà soát, bổ sung hệ thống pháp luật, các cơ chếchính sách phù hợp với luật pháp và các thỏa thuận, hiệp định quốc tế về BĐKH; hợp tác chia sẻ thông tin trong các vấn đề xuyên biên giới về tài nguyên và môi trường nước, BĐKH nhằm hài hòa lợi ích giữa các quốc gia”: Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường tham gia các hoạt động quốc tế ở các diễn đàn khu vực, vùng và toàn cầu về BĐKH; xây dựng kế hoạch thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam theo Thỏa thuận Paris tại COP21 đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; tổ chức các hội thảo quốc tế, khu vực và toàn cầu để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và kiến thức về các hoạt động ứng phó với BĐKH. Các bộ, ngành khác cũng đã tích cực tham gia thảo thuận và chương trình hợp tác quốc tế liên quan đến các ứng phó với BĐKH; tham gia các diễn đàn, hội thảo quốc tế về nâng cao năng lực quản lý, tăng trưởng xanh, xây dựng MRV cho ngành/lĩnh vực cụ thể, nghiên cứu, triển khai các hành động giảm nhẹ BĐKH phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA). Nhiệm vụ này về cơ bản đã hoàn thành và cần tiếp tục thực hiện.

Nhiệm vụ “Hình thành được đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực tham gia đàm phán và các hoạt động quốc tế về BĐKH”: Các bộ, ngành đã cử các cán bộ tham dự vào nhiều khoá tập huấn, hội thảo trong và ngoài nước về quản trịvà ứng phó với BĐKH cũng như học hỏi kinh nghiệm của các nước ở các lĩnh vực khác nhau. Từ đó đã phần nào nâng cao được trình độ và năng lực đàm phán quốc tế của đội ngũ cán bộc ác bộ, ngành. Nhiệm vụ này đã đạt được một phần.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan