Chủ nhật, 25/09/2022 - 06:40
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu ngày càng hoàn thiện

Vị trí, vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong QLTN, BVMT và ứng phó với BĐKH ngày càng được xác định rõ ràng.

Trong đó, nhà nước đóng vai trò chính trong xây dựng, thực thi và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và BĐKH; định hướng, tạo môi trường, khởi xướng và tạo đà để hình thành, vận hành các yếu tố thị trường, các dạng thị trường trong lĩnh vực QLTN, BVMT và ứng phó với BĐKH theo hướng bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; phân bổ hiệu quả các nguồn lực, định hướng, điều tiết các hoạt động tìm kiếm, khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng bền vững; huy động sự tham gia của toàn xã hội trong công tác BVMT và ứng phó với BĐKH trong nền KTTT; Nhà nước vừa là chủ thể quản lý nhà nước và cũng là chủ thể tham gia vào các quan hệ thị trường, mọi hoạt động điều hành đều phải tôn trọng và tuân thủ theo đúng các nguyên tắc, quy luật của KTTT; thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo ra các động lực để huy động nguồn lực xã hội hóa cho công tác BVMT và ứng phó với BĐKH trong nền kinh tế. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân; tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đoàn kết xã hội, phản biện xã hội trong công tác QLTN, BVMT và ứng phó với BĐKH.

Trong công tác tổ chức bộ máy của ngành TNMT, sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất Tổng cục Địa chính, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Cục Môi trường, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản và một bộ phận quản lý tài nguyên nước thuộc Cục Quản lý nước và Công trình Thủy lợi. Tiếp tục sau đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao bổ sung thêm các chức năng quản lý nhà nước về quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; BĐKH. Trong những năm vừa qua, hệ thống tổ chức bộ máy của ngành tài nguyên và môi trường liên tục được kiện toàn, đổi mới, tăng cường và đang trong quá trình tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả và thống nhất quản lý. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương với 18 tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường là các tổ chức, cá nhân giúp việc ủy ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương. Bên cạnh đó, ở cấp xã, phường, thị trấn còn có lực lượng công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường (đối với xã). Những thành tựu đạt được về lý luận đã góp phần hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng hiệu lực, hiệu quả, cụ thể như sau: (i) đã hình thành và vận hành tốt mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trên cơ sở một đầu mối tập trung, thống nhất chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu; (ii) đã gắn kết chặt chẽ các lĩnh vực quản lý với nhau thông qua việc lồng ghép ngay từ khâu xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch… đến triển khai thực hiện nhiệm vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; (iii) sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý có liên quan giữa các bộ, ngành cũng được tăng cường thông qua việc ban hành các thông tư liên tịch, các quy chế phối hợp liên ngành; chỉ đạo thực hiện của Bộ với các địa phương được tập trung, thống nhất. Qua đó đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành và địa phương trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; (iv) tổ chức bộ máy của ngành tài nguyên và môi trường ở địa phương cũng đã nhanh chóng được thành lập, củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định; (v) công tác cải cách thủ tục hành chính được tiến hành triển khai mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực thông qua việc giảm các bước, quy trình xử lý công việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan