Thứ 7, 28/05/2022 - 07:15
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ghi nhận các kết quả tích cực trong công tác quản lý tài nguyên nước

Nổi bật, đã hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

 

Năm 2020, ghi nhận các kết quả tích cực trong công tác quản lý tài nguyên nước. Cụ thể, đã hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Công văn số 205/BCTĐ-BTP ngày 01/10/2020; xây dựng dự thảo Thông tư lĩnh vực theo thẩm quyền ban hành của Bộ phục vụ hướng dẫn công tác quản lý tài nguyên nước thống nhất trên cả nước.

Triển khai nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; Quy hoạch tổng hợp LVS Vu Gia - Thu Bồn và LVS Ba.

Thực hiện giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ, đến nay 100% đã được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hàng ngày. Tăng cường công tác cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước, thực hiện phân bổ nguồn nước hợp lý cho các mục đích sử dụng nước. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Tiếp tục hoàn thiện đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

Về thực hiện giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước:

Đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thông tin giám sát tài nguyên nước nhằm kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân. Tính đến ngày 18/11/2020, hệ thống đã cập nhật tổng cộng 1558 giấy phép về tài nguyên nước các loại, bao gồm: 338 giấy phép xả nước thải; 676 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 18 giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; 243 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 124 giấy phép thăm dò nước dưới đất và 159 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Về điều hòa, phân bổ nguồn nước cho các mục đích sử dụng nước: Tăng cường công tác cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước, thực hiện phân bổ nguồn nước hợp lý cho các mục đích sử dụng nước. Tính đến ngày 15/11/2020, đã thẩm định, cấp 176 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó có 32 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 116 giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, nước biển; 01 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 24 giấy phép khai thác nước dưới đất và 03 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của một số đơn vị khai thác, sử dụng nước đa mục tiêu, có quy mô lớn và phục vụ cấp nước cho đô thị.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan