Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:46
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tại buổi làm việc trực tuyến với Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ về tình hình triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh: "Kết quả kiểm kê đất đai là hết sức quan trọng để nắm chắc tài nguyên đất đai của toàn quốc và từng địa phương phục vụ cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, các quy hoạch phát triển của địa phương, do đó cần phải tập trung đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới".

 

 

Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, thời gian qua, để triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Tổng cục đã tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg và Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 20/12/2019 phê duyệt Đề án triển khai nhiệm vụ. Bộ cũng đã ban hành Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT; Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT về phê duyệt phương án, cũng như định mức thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai.

Trong quá trình thực hiện, Bộ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn hướng dẫn, triển khai thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cho 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cung cấp, hướng dẫn cài đặt phần mềm để xây dựng bản đồ Kiểm kê và tổng hợp số liệu cấp xã; tổng hợp số liệu cấp huyện, cấp tỉnh. Tổng cục cũng đã chủ động, đề xuất báo cáo Bộ có văn bản hướng dẫn, đôn đốc; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời cho địa phương. Đặc biệt đã tổ chức 22 đoàn công tác trực tiếp làm việc, hướng dẫn địa phương; cử Nhóm chuyên trách thường xuyên trao đổi, hướng dẫn trực tuyến điện thoại, thư điện tử,…

Cũng theo ông Lê Thanh Khuyến, tính đến cuối tháng 3/2020, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 63 các tỉnh, thành phố như sau:

Về tiến độ thực hiện ở cấp xã, đã triển khai 10.226 xã (đạt 96%); 9.349 xã đã hoàn thành dã ngoại, khoanh vẽ bản đồ (đạt 87%); 7.123 xã cơ bản hoàn thành lập bản đồ kiểm kê (đạt 67%); 6.565 xã đã hoàn thành kiểm kê cấp xã (đạt 61%).

Về tiến độ thực hiện ở cấp huyện, 401/695 huyện đã triển khai thực hiện (đạt 58%), trong đó: 209 huyện đã hoàn thành việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và tổng hợp số liệu; 294 huyện đang tiếp tục thực hiện (chiếm 42% số huyện).

Mặc dù công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đã được Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo, các đơn vị trực thuộc Bộ hỗ trợ tích cực, song so với yêu cầu thì tiến độ còn chậm, do một số nguyên nhân như: Công tác chỉ đạo, triển khai ở các địa phương chưa quyết liệt; việc kiểm tra, đôn đốc của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường một số địa phương chưa sát sao; nhiều đơn vị cấp xã, cấp huyện còn chưa chủ động. Cùng với đó, một số địa phương có thay đổi địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện do thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập, sắp xếp các đơn vị hành chính xã, huyện của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; do ảnh hưởng của dịch Covid-19,…

Tại buổi làm việc, các đơn vị có liên quan cho biết sẽ tích cực phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai để triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch và phân công để đẩy nhanh tiến độ các công việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đánh giá cao những nỗ lực của Tổng cục Quản lý đất đai trong việc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, nhất là trong công tác tham mưu lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và Quyết định số 32/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; chủ động hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi triển khai tại địa phương.

Thứ trưởng nhấn mạnh, kết quả kiểm kê đất đai là hết sức quan trọng để nắm chắc tài nguyên đất đai của toàn quốc và từng địa phương phục vụ cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, các quy hoạch phát triển của địa phương, do đó cần phải tập trung đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới. Thứ trưởng thống nhất với các đề xuất của Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị tại cuộc họp. Đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai sớm trình Bộ văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc, bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra. Đối với 4 tỉnh triển khai chậm tiến độ, Tổng cục tham mưu, báo cáo Bộ trưởng có văn bản gửi Bí thư Tỉnh ủy hoặc Thường trưc Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo đối với công tác này. Đồng thời, Tổng cục cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tình hình triển khai ở các địa phương kịp thời tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc khó khăn .

Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai chủ động và tích cực phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cung cấp cho địa phương kết quả xác định đường mép nước trung bình triều kiệt nhiều năm đã được công bố hoặc các kết quả đã được thẩm định, phê duyệt chưa được công bố để các địa phương có cơ sở thực hiện việc kiểm kê. Có văn bản hướng dẫn cách thức thực hiện, các tư liệu để kiểm kê đất đai, đất ngập nước đối với các đảo, khu vực chưa thực hiện việc xác định đường mép nước trung bình triều kiệt để đảm bảo thống nhất cách thức tính toán diện tích đất thống kê trên toàn quốc.

Cục Viễn thám quốc gia khẩn trương thực hiện các thủ tục để cung cấp ảnh viễn thám của 40 xã còn lại để phục vụ cho công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, đảm bảo tiến độ thời gian và hiệu quả của việc sử dụng ảnh.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn các địa phương sử dụng các loại bản đồ, tài liệu sử dụng để kiểm kê đất ngập nước; phối hợp với Tổng cục Môi trường hướng dẫn thống kê chỉ tiêu đất ngập nước. “Đối với chỉ tiêu đất ngập nước, mặc dù đây là chỉ tiêu quan sát, không phải chỉ tiêu cấu thành; nhưng đây là dịp để rà soát lại số liệu thống kê chính xác, khách quan để phục vụ lâu dài cho công tác quản lý nhà nước về đa dạng sinh học, biển và hải đảo, quản lý đất đai, phục vụ cho Quy hoạch không gian biển, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và Quy hoạch bảo vệ môi trường”.

Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường thường xuyên theo dõi các phần mềm đã cung cấp cho địa phương để phục vụ công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; nếu có vấn đề cần hỗ trợ về kỹ thuật thì kịp thời khắc phục, hướng dẫn địa phương đảm bảo thống nhất, chính xác, tích hợp dữ liệu thông suốt từ huyện lên tỉnh, từ tỉnh lên Trung ương.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan