Thứ 2, 15/08/2022 - 10:21
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh hợp tác song phương Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Việt Nam -  Nhật Bản đã có nhiều hoạt động hợp tác quan trọng, bổi bật là các hợp tác về môi trường, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo, khí tượng thủy văn, địa chất và khoáng sản,...

Hợp tác trong lĩnh vực Môi trường

Nổi bật có Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản. Mục đích của Dự án là tăng cường năng lực quản lý môi trường nước sông liên tỉnh và hình thành kế hoạch hành động về quản lý tổng hợp nguồn nước tại các lưu vực sông ở Việt Nam.

Trong lĩnh vực quản lý nước thải, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với JICA, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và một số công ty có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xử lý nước thải của Nhật Bản thực hiện dự án thí điểm công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phi tập trung Johkasou tiên tiến được phát triển ở Nhật Bản. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong 30 tháng (từ tháng 5/2018). Định kỳ sẽ tiến hành lấy mẫu phân tích chất lượng nước thải đầu ra nhằm đánh giá hiệu quả xử lý và có điều chỉnh phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của dự án.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang phối hợp với JICA và Công ty OPTEX Nhật Bản thực hiện Dự án “Khảo sát với khu vực tư nhân để phổ biến công nghệ Nhật Bản cho các thiết bị quan trắc nước đơn giản nhằm tăng cường năng lực quản lý môi trường nước” sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ kỹ thuật của Nhật Bản. Hiện dự án đang được trình cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.

Hợp tác trong lĩnh vực Ứng phó với biến đổi khí hậu

Trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam các khoản vốn vay ưu đãi để thực hiện Chương trình SP-RCC. Các nguồn tài chính này đã và đang hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách thực hiện các mục tiêu biến đổi khí hậu trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Dự án “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (SPI-NAMA)” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ với mục đích hỗ trợ Chính phủ Việt Nam có đủ năng lực lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA). Hiện nay, Dự án đã hoàn thiện các nghiên cứu cơ bản cho việc xây dựng nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu và các thông tư về hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định (hệ thống MRV) quốc gia và hệ thống đăng ký các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia.

Dự án “Hỗ trợ đánh giá công nghệ các bon thấp thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam” (dự án TNA-NDC) đề xuất sử dụng hỗ trợ kỹ thuật của JICA cho hoạt động đánh giá công nghệ các bon thấp thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam.

 Dự án “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định” (SPI-NDC) đề xuất sử dụng hỗ trợ kỹ thuật của JICA nhằm thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính đề ra trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam với các mục tiêu tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện chính sách về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cam kết trong NDC của các cơ quan đầu mối và khối tư nhân của Việt Nam và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Việt Nam.

Dự án “Hỗ trợ thực hiện lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia nhằm đạt được các mục tiêu trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam” (Dự án SIR-NDC) sử dụng nguồn hỗ trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản. Dự án được thực hiện từ tháng 7 năm 2019 với mục đích hỗ trợ Việt Nam thực hiện lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính góp phần đạt mục tiêu trong NDC của Việt Nam.

Ngoài ra, trên cơ sở hợp tác giữa Bộ Môi trường Nhật Bản (MOEJ) với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, hai Bộ đã ký kết thực hiện Dự án “Hỗ trợ quy hoạch thích ứng biến đổi khí hậu ở Việt Nam” cho tỉnh Thừa Thiên-Huế, thành phố Hải Phòng và Đà Nẵng, được khởi động từ đầu năm 2018. Mục đích của Dự án nhằm thúc đẩy nỗ lực xây dựng các hoạt động và chính sách thích ứng trong quá trình lập kế hoạch thích ứng tại các thành phố thí điểm Huế, Hải Phòng và Đà Nẵng. Hiện tại hai Bộ đang thảo luận về khả năng tiếp tục phối hợp triển khai tiếp các nội dung nghiên cứu trong năm tài khóa tới.

Hợp tác trong lĩnh vực Quản lý tổng hợp biển và hải đảo

Trên cơ sở Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam với Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản về hợp tác khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học biển và trái đất ký ngày 09/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hợp tác với Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển - Trái đất Nhật Bản (JAMSTEC) trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, điều tra khí hydrate” (Dự án đào tạo GH) thuộc Dự án “Nghiên cứu, điều tra đánh giá khoanh định các cấu trúc địa chất có tiềm năng và triển vọng khí hydrate ở các vùng biển Việt Nam” (Dự án GH). Hai bên đã phối hợp tổ chức thành công một số khóa đào tạo tại Nhật Bản và Việt Nam.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tích cực phối hợp, triển khai một số hoạt động thiết thực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ như tiếp nhận tàu nghiên cứu biển, ký kết ý định thư về quan trắc rác thải nhựa và một số thiết bị lấy mẫu. Hai bên đang tiếp tục trao đổi về các khả năng hợp tác trong tương lai bao gồm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia, kỹ thuật viên trong quản lý, vận hành tài nghiên cứu khoa học biển và công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và xử lý rác thải nhựa đại dương.

Đối với lĩnh vực quản lý rác thải và rác thải nhựa đại dương, Bộ Tài nguyên và Môi trường ủng hộ “Tầm nhìn đại dương xanh” (Osaka Blue Ocean Vision) do phía Nhật khởi xướng. Mục đích Tầm nhìn này nhằm giảm gia tăng ô nhiễm rác thải nhựa đại dương về không đến năm 2050 thông qua cách tiếp cận vòng đời tổng hợp. Nội dung này đã được trình bày tại Hội thảo G20 và dự kiến trình bày tại Cuộc họp lần thứ 5 của Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc (UNEA-5), năm 2021 và Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng về đối thoại lần thứ 6 Việt Nam và Nhật Bản.

Hợp tác trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn và phòng chống thiên tai

Trong khuôn khổ hợp tác đa phương tham gia Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), hợp tác với Cơ quan Hợp tác phát triển Nhật Bản (JICA), Việt Nam và Nhật Bản đã triển khai thực hiện các chương trình, dự án về khí tượng, thủy văn: Dự án “Tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo sớm mưa, lũ” sử dụng ODA của Nhật Bản; Chương trình hợp tác về quan trắc ô-dôn phân tầng phục vụ dự báo khí tượng thủy văn; Chương trình Dự báo thời tiết nguy hiểm của WMO…

Hợp tác trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản

Dự án hỗ trợ kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Kỹ thuật và Công nghệ Nhật Bản (JST) về “Phát triển mạng lưới cảnh báo khu vực tai biến địa chất bằng công nghệ vệ tinh và xe chuyên dụng được trang bị các thiết bị tiên tiến để phòng chống thiên tai tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam”.

Ngoải ra, hai bên đã xây dựng chương trình nghiên cứu phát triển hệ thống thu hồi và lưu trữ cacbon dioxide (CCS), thí điểm tại tỉnh Thái Bình. Dự án hợp tác với Bộ Môi trường Nhật Bản và Bộ Kinh tế, Thương Mại và Công nghiệp tiến hành dự án tiền khả thi trong năm 2021. Nghiên cứu nguồn phát thải rác thải nhựa và đặc điểm phân bố vi nhựa trong nước biển và trầm tích đáy biển vùng biển Thái Bình - Nam Định. Đánh giá những tác động của ô nhiễm nhựa trên vùng biển nghiên cứu. Chương trình hợp tác nghiên cứu với Bộ Môi trường Nhật Bản.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan