Thứ 2, 15/08/2022 - 10:02
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá về việc ban hành các chính sách, pháp luật để triển khai thực hiện các FTA

Bộ Tài nguyên và Môi trường rất chú trọng việc huy động sự tham gia tích cực của các chuyên gia, nhà khoa học vào công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, như tổ chức lấy ý kiến phản biện của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý bằng hình thức tổ chức cuộc họp hoặc ký hợp đồng nghiên cứu với các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học.

Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực hiện các Hiệp định FTA phù hợp với các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm tính công khai, minh bạch, kịp thời, đầy đủ và đồng bộ để thực hiện các Hiệp định FTA. Tất cả các dự án Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo trong thời gian qua đều thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập; các dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường khi xây dựng đều thành lập Tổ soạn thảo với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học. Trong quá trình xây dựng văn bản, Bộ Tài nguyên và Môi trường thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành từ đó tạo ra sự đồng thuận cao, hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, đảm bảo chất lượng của văn bản, đảm bảo tính thống nhất, tương thích giữa văn bản soạn thảo với các văn bản khác có liên quan.

Tất cả các dự thảo văn bản khi xây dựng đều được lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thông qua nhiều hình thức khác nhau: như lấy ý kiến bằng văn bản, thông qua cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ, hội thảo, tọa đàm, trao đổi trực tiếp với các đơn vị có liên quan,…, đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu, đánh giá, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật... nhằm nâng cao tính khả thi, tính phù hợp với thực tiễn của văn bản được soạn thảo. Đối với những dự thảo có quy định ảnh hưởng nhiều tới doanh nghiệp, Bộ đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến các Hiệp hội, doanh nghiệp để bảo đảm tính khả thi của văn bản. Các văn bản sau khi trình, ký ban hành đều được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, cổng thông tin điện tử của Bộ tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân được tiếp cận văn bản nhanh nhất, văn bản sớm đi vào thực thi.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rất chú trọng việc huy động sự tham gia tích cực của các chuyên gia, nhà khoa học vào công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, như tổ chức lấy ý kiến phản biện của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý bằng hình thức tổ chức cuộc họp hoặc ký hợp đồng nghiên cứu với các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ cũng thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng quy định về lấy ý kiến về thủ tục hành chính, báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản cũng như thẩm định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan