Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:33
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất, hoàn thiện khung chính sách, pháp luật tài nguyên nước

Chương trình “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước, nâng cao hiệu lực thực thi của pháp luật về tài nguyên nước” đã góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho đề xuất, hoàn thiện khung chính sách, pháp luật tài nguyên nước.

Đóng góp để cung cấp các luận cứ khoa học, cơ sở lý luận cho việc xây dựng thông tư, trong giai đoạn này có 03 đề tài được thực hiện trong năm 2018 và 2019. 

TNMT.2018.02.04. Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí lựa chọn nguồn và điểm phân bổ nguồn nước phục vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh. Với các sản phẩm dự kiến cụ thể như sau: Bộ tiêu chí để lựa chọn nguồn nước, phạm vi nguồn nước và số lượng, vị trí điểm phân bổ; Dự thảo Thông tư ban hành quy định kỹ thuật xác định nguồn và phạm vi nguồn nước, điểm phân bổ.

TNMT.2018.02.06. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy định về dự báo, cảnh báo tài nguyên nước. Với các sản phẩm dự kiến cụ thể như sau: Báo cáo hiện trạng công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, hệ thống các phương pháp ứng để dự báo, cảnh báo tài nguyên nước; Dự thảo các Thông tư quy định về dự báo, cảnh báo tài nguyên nước giai đoạn 2018-2020.

Đề tài “TNMT.2020.02.03. Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý tài nguyên nước và đề xuất các định hướng lớn trong việc sửa đổi Luật tài nguyên nước” đang được gấp rút triển khai trong năm 2020 và do Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì thực hiện. Với các sản phẩm dự kiến cụ thể như sau: Báo cáo hiện trạng thi hành Luật tài nguyên nước năm 2012; Báo cáo các vấn đề tồn tại, bất cập và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật tài nguyên nước năm 2012 để phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội - môi trường trong thời kỳ tới; Đề xuất những vấn đề mới bất cập chưa được quy định và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật tài nguyên nước năm 2012; Dự thảo đề án sửa đổi Luật.

Bên cạnh đó, các đề tài cũng góp phần đề xuất, áp dụng các phương pháp, công nghệ tiên tiến trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Đại diện cho nhóm đề tài này có tổng số 04 đề  tài. Sản phẩm của các nhiệm vụ cung cấp các mô hình, công nghệ và bộ công cụ cho việc dự báo, cảnh báo tài nguyên nước mặt; Đặc biệt giúp ích cho Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh để ra quyết định điều hành hồ theo quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông; giúp các chủ hồ trong việc thực hiện theo lệnh vận hành và cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ việc vận hành hồ trong mùa lũ. Giúp việc vận hành hồ hiệu quả trong việc phòng, chống lũ hoặc cắt, giảm lũ cho hạ du, đồng thời cũng giúp các đơn vị liên quan trong công tác chỉ đạo và thực thi việc vạn hành hồ được chủ động đồng thời giúp cho các cơ quan, đơn vị quản lý theo dõi, kiểm tra việc phối hợp vận hành hồ theo Quy trình liên hồ đã được ban hành. Bên cạnh các còn có các nhiệm vụ cung cấp cơ sở khoa học cho việc điều phối, giám sát các hoạt động xả nước thải, khai thác sử dụng tài nguyên nước trên các lưu vực sông liên tỉnh.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan