Thứ 4, 06/07/2022 - 13:20
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuẩn bị các điều kiện triển khai thi hành và ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Ngay sau khi Quyết định số 209/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện.

Trên cơ sở Văn bản số 432/BTP-KTrVB ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thi hành Quyết định số 209/QĐ-TTg kèm theo các tài liệu hướng dẫn việc rà soát văn bản, ngày 04 tháng 3 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 06 tháng 3 năm 2020, Bộ Tư pháp tiếp tục có Văn bản số 753/BTP-KTrVB về việc hướng dẫn bổ sung rà soát văn bản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn số 1562/BTNMT-PC ngày 26 tháng 3 năm 2020 về việc hướng dẫn bổ sung rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện.

Đồng thời, Bộ cũng đã thành lập Tổ Rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 1045/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 5 năm 2020.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành rà soát tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, dự thảo Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường. 

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Bộ đã có Công văn số 3943/BTNMT-PC gửi các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra Chính phủ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc góp ý dự thảo Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật tài nguyên và môi trường theo Quyết định số 209/QĐ-TTg. 

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả rà soát gửi Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (trên cơ sở góp ý của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 49 Ủy ban nhân dân  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan