Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:26
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ TN&MT trình Thủ tướng dự thảo Quyết định ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 14/8/2020, Bộ TN&MT đã trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuấtdự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (sau đây viết tắt là dự thảo Quyết định). Dự thảo Quyết định đã được xây dựng trên cơ sở thống nhất ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, một số hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Quyết định.

Theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn gửi các Bộ (Tư pháp, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ) và các Hiệp hội (Nhựa Việt Nam, Thép Việt Nam, Giấy và Bột giấy Việt Nam) để lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định. Trên cơ sở rà soát các thông tin về phế liệu nhập khẩu và ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan đối với dự thảo Quyết định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung của dự thảo Quyết định sau khi hoàn thiện:

Dự thảo Quyết định được xây dựng và hoàn thiện với 04 Điều, cụ thể như sau:

Điều 1: Quy định về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Điều 2: Quy định về lộ trình được phép nhập khẩu từ nước ngoài đối với một số loại phế liệu được phép nhập khẩu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021: 1. Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Loại khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại (mã HS 4707.90.00); 2. Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép (xỉ hạt lò cao gồm: xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện gang, sắt, thép) (mã HS 2618.00.00).

Điều 3: Quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với các loại phế liệu được phép nhập khẩu trong Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đã được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền thì được phép nhập khẩu đến hết hiệu lực của Giấy xác nhận 

Điều 4: Quy định về thời điểm hiệu lực và tổ chức thực hiện Quyết định, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi và phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương để thực hiện Quyết định này.

Về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (Phụ lục dự thảo Quyết định): Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất bao gồm 23 loại phế liệu nhập khẩu (giảm 13 loại so với Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất). Các loại phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất trong Phụ lục dự thảo Quyết định được kế thừa từ Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐTTg Thủ tướng Chính phủ và không bổ sung thêm loại phế liệu khác.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan