Thứ 2, 15/08/2022 - 11:12
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ TN&MT đấy mạnh tuyên truyền, phổ biến về FTA

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức phổ biến, tập huấn cho các công chức, viên chức và người lao động của ngành tài nguyên và môi trường các nội dung liên quan đến các cam kết về môi trường và hàng rào kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức phổ biến, tập huấn cho các công chức, viên chức và người lao động của ngành tài nguyên và môi trường các nội dung liên quan đến các cam kết về môi trường và hàng rào kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bộ đã xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế và bảo vệ môi trường, về thực thi các cam kết và nghĩa vụ về môi trường trong các hiệp định thương mại tự do cho các cấp quản lý và cho các đối tượng chịu sự điều chỉnh của các Hiệp định FTA và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ đã xây dựng chuyên trang pháp luật quốc tế (http://cspl-tnmt.monre.gov.vn/pl-quoc-te) để cung cấp các thông tin về các Hiệp định FTA và các điều ước quốc tế liên quan đến tài nguyên và môi trường mà Việt Nam là thành viên. Bên cạnh đó, Bộ đã thiết lập các kênh để tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến tài nguyên và môi trường, bao gồm: đường dây nóng, số điện thoại và bộ phận xử lý được công khai trên trang web: http://www.monre.gov.vn/Pages/duong-day-nong-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong.aspx; Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân http://hoidap.monre.gov.vn/Pages/default.aspx. Đây là những kênh quan trọng hỗ trợ cho sự tương tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với người dân, doanh nghiệp, đồng thời đã góp phần đáp ứng yêu cầu của Hiệp định FTA.

Về thiết lập đầu mối thông tin về Hiệp định FTA, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Vụ Pháp chế làm đầu mối thông tin và là cơ quan thường trực của Tổ công tác giúp Bộ trưởng triển khai Hiệp định TPP -  nay là Hiệp định CPTPP nói riêng và các hiệp định tự do thương mại FTA theo Quyết định số 1520/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan