Thứ 5, 30/06/2022 - 12:13
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ TN&MT chủ động và tích cực triển khai CPTPP và EVFTA

Hiệp định CPTPP và EVFTA có nhiều điểm tương đồng về nội dung cam kết cũng như cơ chế thực hiện. Chính vì vậy, Bộ TN&MT đã ban hành một Kế hoạch để thống nhất các hoạt động thực thi hai Hiệp định nêu trên.

Ngày 8/6/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 102/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) và Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12/11/2018 phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Trong đó các yêu cầu về BVMT được hai Hiệp định cam kết ở mức cao với các mục tiêu: Thúc đẩy chính sách hỗ trợ lẫn nhau trong thương mại và môi trường; đẩy mạnh thực thi pháp luật về môi trường và các điều ước quốc tế đa phương về môi trường; bảo đảm sự tăng trưởng về thương mại và đầu tư không ảnh hưởng đến chi phí BVMT; nâng cao năng lực của các bên trong giải quyết các vấn đề môi trường liên quan đến thương mại.

Tại hai Hiệp định đều dành một chương riêng quy định về BVMT, phát triển bền vững (Chương 20 về Môi trường của CPTPP với 81 khoản; Chương 13 về Thương mại và Phát triển bền vững của EVFTA với 41 khoản). Theo đó, các quy định yêu cầu các bên tham gia có nghĩa vụ thực hiện cam kết về BVMT, đa dạng sinh học (ĐDSH) và biến đổi khí hậu (BĐKH), các thiết chế thực thi và giải quyết tranh chấp phát sinh. 

Để thực hiện 2 Hiệp định nêu trên và các Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ thực hiện hai Hiệp định, ngày 18/8/2020, Bộ TN&MT đã phê duyệt Quyết định số 1813/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện CPTPP và EVFTA, trong đó chú trọng triển khai các cam kết mang tính bắt buộc thực hiện. Trong đó, Phụ lục của Kế hoạch đã liệt kê các cam kết bắt buộc áp dụng để các đơn vị trực thuộc Bộ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện việc rà soát hệ thống pháp luật và đối chiếu với các cam kết để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các quy định của pháp luật để thực thi các cam kết; đồng thời thực hiện các biện pháp nhằm tích cực triển khai thực thi pháp luật. Để triển khai đồng bộ và tích cực hai Hiệp định, Kế hoạch đã đề ra các hoạt động và giao đơn vị chủ trì thực hiện,

Một là, tuyên truyền, phổ biến CPTPP và EVFTA, trong đó tập trung thực hiện việc phổ biến, tập huấn các nội dung của Hiệp định cho công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; xây dựng chuyên mục trên cổng thông tin điện tử của Bộ.

Hai là, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tập trung vào việc rà soát các nghĩa vụ bắt buộc áp dụng để kịp thời thi hành; hoàn thiện dự thảo Luật BVMT (sửa đổi); triển khai sửa đổi Luật ĐDSH; hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật; đề xuất chính sách thúc đẩy đầu tư hàng hóa, dịch vụ môi trường; đánh giá tác động của hai Hiệp định đối với hệ thống pháp luật về TN&MT.

Ba là, tăng cường tuân thủ pháp luật về BVMT, trong đó yêu cầu các đơn vị thực hiện các cam kết quốc tế đa phương về môi trường, biến đổi khí hậu, ĐDSH mà Việt Nam đã tham gia; xây dựng cơ chế tiếp nhận, giải quyết, phản hồi các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về BVMT; khảo sát và đánh giá tác động của việc thực hiện Chương 20. Môi trường (CPTPP) và Chương 13. Thương mại và Phát triển bền vững (EVFTA).

Bốn là, xây dựng thiết chế tổ chức thực hiện như thành lập Tổ công tác giúp Bộ trưởng Bộ TNMT thực hiện 2 Hiệp định; tham gia DAG.

Năm là, tăng cường năng lực bao gồm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ, đàm phán, chuyên môn cho công chức, viên chức và người lao động ngành TN&MT; vận động, tiếp nhận các nguồn lực quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ nâng cao năng lực và tổ chức thực thi CPTPP và EVFTA.


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan