Chủ nhật, 03/07/2022 - 06:49
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông báo ý kiến Kết luận của Lãnh đạo Bộ về công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường.

 

Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Triển khai thực hiện Luật, ngày 12 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 343/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Bảo vệ môi trường. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn với nội dung, hình thức phù hợp, thời gian thực hiện trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Hoạt động phổ biến, tuyên truyền trước, trong và sau khi bàn hành chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là quá trình triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 là cần thiết và phải được tiến hành thường xuyên, đổi mới phương pháp phổ biến, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện. Theo Thông báo, để Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đi vào cuộc sống, công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, xây dựng bộ tài liệu chuyên sâu phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

Thứ hai, tổ chức các khóa tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cơ quan quản lý nhà nước, các cán bộ, tuyên truyền về bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương thông qua các hình thức thích hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Thứ ba, tổ chức các hội thảo tham vấn ý kiến của các địa phương, doanh nghiệp đối với dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; cung cấp thông tin báo chí;

Thứ tư, xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường trong các năm tiếp theo.

Thứ năm, xây dựng các chuyên trang, tin bài tập trung tuyên truyền, truyền thông các nội dung thực hiện Luật Bảo vệ môi trường trên Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan