Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:44
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thiện công tác chính sách pháp chế và thanh tra, kiểm tra khí tượng thủy văn

Hoàn thiện công tác chính sách pháp chế và thanh tra, kiểm tra, trong đó, Bộ đã xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác KTTV đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia"; Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ TN&MT đã tập trung hoàn thiện công tác chính sách pháp chế và thanh tra, kiểm tra khí tượng thủy vằn. Nổi bật, đã xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác KTTV đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia"; Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước (sửa đổi Quyết định số 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai (sửa đổi Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Công tác dự báo, cảnh báo KTTV trong giai đoạn 2016-2020 đã theo dõi và dự báo sát, kịp thời 121 đợt không khí lạnh; 22 áp thấp nhiệt đới (trong đó 04 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta); 50 cơn bão (trong đó có 22 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta); 88 đợt nắng nóng, đặc biệt đợt nắng nóng từ ngày 04-30 tháng 6 và ngày 07-19 tháng 8 năm 2019 có nhiều điểm vượt ngưỡng giá trị lịch sử; 113 đợt mưa lớn diện rộng; hơn 250 trận lũ, trong đó năm 2016, 2017 xuất hiện nhiều đợt lũ lớn và đặc biệt lớn trên các sông, lũ lịch sử cũng đã xuất hiện trên sông Đà và sông Hoàng Long trong năm 2017; hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng trong năm 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020. Cung cấp kịp thời các bản tin cảnh báo, dự báo KTTV, hải văn cho các cơ quan ở Trung ương và địa phương, phục vụ tốt cho nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; cải tiến, thay đổi, điều chỉnh hình thức và nội dung các bản tin dự báo, cảnh báo theo hướng rõ hơn, chi tiết hơn về ảnh hưởng của bão, mưa, lũ; các bản tin dự báo bão, lũ được phát sớm hơn từ 30 phút đến 1 giờ so với trước đây. Phối hợp chặt chẽ với các Ban Chỉ đạo, chỉ huy PCTT & TKCN các cấp ở trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là Đài Truyền hình Việt Nam để kịp thời thông báo tình hình KTTV đến cộng đồng.

Ban hành văn bản đôn đốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện báo cáo danh mục các công trình phải quan trắc KTTV từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 theo quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. Tập trung nghiên cứu xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quy định kỹ thuật quan trắc, đo đạc KTTV, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về điều tra cơ bản KTTV.

Thực hiện đầy đủ vai trò nước thành viên tham gia Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Ủy ban Bão quốc tế, Tiểu ban Khí tượng và Vật lý địa cầu ASEAN, Trung tâm Khí hậu APEC.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan