Chủ nhật, 03/07/2022 - 06:43
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Định hướng điều chỉnh Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo ý Kết luận của Lãnh đạo Bộ về định hướng điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó, trong năm 2021, Bộ dự kiến xây dựng, trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền 22 văn bản, trong đó có 05 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 15 Thông tư, chủ yếu tập trung vào việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Ngày 09 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Bộ đã họp về điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, theo đó, đã thống nhất về một số nguyên tắc điều chỉnh Chương trình: (1) bổ sung vào Chương trình các văn bản theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; (2) Chỉ bổ sung vào Chương trình các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng đến thời điểm hiện tại đã có dự thảo văn bản và đã được Vụ Pháp chế thẩm định hoặc đang chuẩn bị thẩm định; (3) lùi thời hạn trình, ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng để đảm bảo chất lượng văn bản khi có sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực; (4) Đưa ra khỏi Chương trình các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng không đảm bảo đủ điều kiện ban hành trong năm 2021.

Bên cạnh đó, về việc xây dựng, ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật, thống nhất việc gộp xây dựng, ban hành quy định, quy trình kỹ thuật với định mức kinh tế kỹ thuật trong cùng một văn bản để giảm số lượng văn bản và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, dự kiến Chương trình năm 2021 sẽ điều chỉnh theo hướng: Bổ sung vào Chương trình 03 Nghị định; 03 thông tư lĩnh vực đất đai; 02 thông tư thuộc lĩnh vực biển và hải đảo; 01 Thông tư về giám định tư pháp ngành tài nguyên và môi trường; điều chỉnh tên gọi của 01 Thông tư lĩnh vực đất đai, 01 Thông tư lĩnh vực môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan