Chủ nhật, 03/07/2022 - 05:56
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường các tháng cuối năm 2021

Ngày 08 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác 09 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021.

 

Trong 9 tháng đầu năm, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến kinh tế-xã hội của đất nước, các đơn vị trực thuộc Bộ đã thực hiện nghiêm túc phương châm đổi mới, sáng tạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo nền tảng cho khôi phục kinh tế-xã hội sau dịch bệnh. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn tình trạng chậm trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, để triển khai có hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, trong các tháng cuối năm, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện một số công việc sau:

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ các văn bản quy phạm pháp luật, nhiệm vụ, đề án trong Chương trình công tác; bám sát phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện để ban hành văn bản, phê duyệt đề án đang trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, tập trung triển khai tổng kết Nghị quyết số số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai gắn với tổng kết thi hành và sửa đổi Luật Đất đai đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch. Xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo trình tự, thủ tục rút gọn để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Thứ ba, hoàn thành đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét ban hành Nghị quyết mới.

Thứ tư, khẩn trương hoàn thành trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường; rà soát ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường.

Thứ năm, tập trung xây dựng dự thảo Nghị định quy định hoạt động lấn biển; trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan