Thứ 5, 03/12/2020 - 17:03
Triển khai điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Triển khai điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đối tượng lấy phiếu điều tra xã hội học đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường là lãnh đạo Sở, lãnh đạo cấp phòng các Sở Tài nguyên và Môi trường của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các Hội và lãnh đạo ...