Thứ 2, 03/10/2022 - 20:59
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thống nhất, hiệu quả trong xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo về rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan phục vụ xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.

 

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến

Phát biểu chủ trì cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà hoan nghênh Tổng cục Môi trường đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các nội dung rà soát, sớm xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường kèm theo danh mục phân công các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Để đảm bảo công tác rà soát văn bản phục vụ xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường hiệu quả và thống nhất, Bộ trưởng đề nghị, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế cần giao các nhóm soạn thảo thực hiện rà soát. Đối với từng lĩnh vực, cần chọn ra các vấn đề còn vướng mắc để đưa ra thảo luận, trao đổi chuyên gia nhằm làm rõ những nội hàm khi đưa vào quy định tại Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật.

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tài - Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về rà soát, đánh giá các quy định pháp luật có liên quan phục vụ xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Tổng cục đã trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 413/QĐ-BTNMT ngày 09/3/2021 về kế hoạch triển khai thi hành Luật; theo đó, đã phân công các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ tổ chức rà soát văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường; kết quả rà soát gửi về Tổng cục Môi trường trong tháng 06/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Ông Tài cho biết, tổng số văn bản đưa vào rà soát là 65 văn bản, cụ thể: 26 Luật và Bộ Luật; 25 Nghị định của Chính phủ; 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 11 Thông tư; 02 Thông tư liên tịch.

Kết quả rà soát bước đầu cho thấy, một số quy định của pháp luật hiện hành có nội dung chưa thống nhất hoặc có thể không phù hợp với nội dung của Luật Bảo vệ môi trường như các quy định về danh mục dự án phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch bảo vệ môi trường tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; nội dung xác nhận hoàn thành từng phần chưa gắn với đóng cửa mỏ từng phần tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định đối tượng lập lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản là chưa phù hợp; các quy định pháp luật liên quan đến các nội dung quan trắc tự động, vận hành thử nghiệm, quản lý chất thải; quy định về ký quỹ khai thác khoáng sản; quy định về sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường…

“Để bảo đảm tiến độ, chất lượng của Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hiện nay, Tổng cục Môi trường đã phân công các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện đồng thời, vừa soạn thảo nội dung Nghị định vừa rà soát văn bản quy phạm pháp luật” - ông Tài cho biết thêm.

Tại cuộc họp, Tổng cục Môi trường cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ được phân công soạn thảo một số nội dung Nghị định là Vụ Pháp chế, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng và gửi kết quả rà soát về Tổng cục Môi trường theo phân công của Bộ trưởng.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện các đơn vị tham gia đã báo cáo, đóng góp ý kiến liên quan đến các nội dung được phân công rà soát văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách.

PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cho biết, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Viện đã thực hiện rà soát các văn bản liên quan và gửi báo cáo chi tiết về Tổng cục Môi trường. Hiện nay, Viện đang phối hợp với một số tổ chức quốc tế để xây dựng lộ trình thực hiện và cơ chế khuyến khích cấp tín dụng xanh, quy định trái phiếu xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn. Theo đó, Viện cũng đề nghị Tổng cục sớm ban hành những văn bản hướng dẫn cụ thể để có những định hướng triển khai những nội dung này trong thời gian tới.

Đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục đã nghiên cứu các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, rà soát các các nội dung quy định trong pháp luật về tài nguyên nước có liên quan đến nội dung các văn bản hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2020. Theo đó, có 04 nhóm nội dung liên quan, gồm quy định về bảo vệ tài nguyên nước; quy hoạch tài nguyên nước; điều tra, đánh giá tài nguyên nước; và cấp phép xả nước thải vào nguồn nước. Trên cơ sở này, Cục đã tiến hành rà soát các văn bản pháp luật về tài nguyên nước liên quan đến quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt (khoản 4 Điều 9 Luật BVMT 2020); Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường (khoản 6 Điều 43 Luật BVMT 2020); đồng thời, đề xuất các quy định cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung nhằm thống nhất, phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phan Tuấn Hùng đề nghị, trên cơ sở báo cáo nội dung rà soát của các đơn vị, Tổng cục Môi trường cần tổng hợp, xây dựng báo cáo kèm theo đề xuất các văn bản, nội dung sẽ bãi bỏ, thay thế, kế thừa, sửa đổi… Đặc biệt, đối với những nội dung đã rà soát xong cần báo cáo Lãnh đạo Bộ để xin chủ trương, định hướng hoàn thiện sớm.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan phục vụ xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường là rất quan trọng nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thứ trưởng đánh giá cao Tổng cục Môi trường đã xây dựng phần mềm cung cấp thông tin nội bộ để phục vụ công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật các đơn vị trong Bộ, giúp tiết kiệm thời gian, cập nhật tiến độ và phát huy trí tuệ của các đơn vị để cùng nhau thảo luận, chia sẻ thông tin, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

Thứ trưởng chỉ đạo, trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát của các đơn vị, Tổng cục Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản cần yêu cầu đơn vị phối hợp thuộc Bộ cung cấp thông tin, phân công công việc cụ thể. Các nhóm soạn thảo phải gửi báo cáo Lãnh đạo Bộ về những vấn đề còn mới và khó để đưa ra thảo luận vào cuộc họp tiếp theo, nhằm xây dựng chính sách phù hợp, khả thi và đi vào cuộc sống.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan