Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:00
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ TN&MT trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải rắn, Bộ đã xây dựng dự thảo Chỉ thị, gửi lấy ý kiến góp ý của 11 Bộ có liên quan, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ. Đến nay, Bộ đã hoàn thiện dự thảo trên cơ sở các ý kiến góp ý và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý, bảo vệ môi trường không khí đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Các Bộ, ngành đã xây dựng, triển khai một số quy định, quy chuẩn, lộ trình thực hiện trong lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng. Các địa phương cũng đã triển khai một số biện pháp để cải thiện từng bước chất lượng môi trường không khí trên địa bàn. Tuy nhiên, tình hình diễn biến ô nhiễm không khí trên toàn quốc vẫn có chiều hướng gia tăng cả về không gian và thời gian, đặc biệt là tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong một số ngày đã ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức rất xấu, gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Trước diễn biến chất lượng môi trường không khí như trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có một số văn bản gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường để đề nghị tăng cường thực hiện công tác bảo vệ môi trường không khí theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (Công văn số 6551/BTNMT-TCMT ngày 09/12/2019 gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải; Công văn số 6552/BTNMT-TCMT ngày 09/12/2019 gửi các tổ chức thực hiện quan trắc môi trường về việc đề nghị thực hiện đúng các quy định pháp luật về quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu môi trường; Công văn số 1807/BTNMT-TCMT ngày 19/4/2019 gửi UBND thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải; Công văn số 1773/BTNMT-TCMT ngày 18/4/2019 gửi các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có các Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là Báo cáo số 100/BC-BTNMT ngày 07/10/2019 báo cáo về chất lượng không khí tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất các giải pháp trong thời gian tới và Công văn số 223/BTNMT-TCMT ngày 14/01/2020 về việc bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường không khí tại các đô thị lớn. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi Công văn số 3226/BTNMT-TCMT ngày 18/6/2020 về việc đề nghị các Bộ, địa phương báo cáo kết quả 05 năm (2016- 2020) thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg để Bộ Tài nguyên và Môi trường có thông tin tổng kết, đánh giá, xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg từ ngày 01/6/2016 đến nay và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 985a/QĐ-TTg cho giai đoạn tiếp theo.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4108/VPCPTH ngày 26/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc tiến độ hội nghị chuyên đề năm 2020, trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải rắn để trình ban hành thay cho việc tổ chức Hội nghị chuyên đề, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Chỉ thị, gửi lấy ý kiến góp ý của 11 Bộ có liên quan, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ đã hoàn thiện dự thảo trên cơ sở các ý kiến góp ý và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan