Thứ 2, 03/10/2022 - 20:53

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 -2020, mã số BĐKH/16-20 đã phê ...