Thứ 3, 30/11/2021 - 12:14

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 -2020, mã số BĐKH/16-20 đã phê ...

Xu thế phát triển hệ thống viễn thám

Các xu hướng về hệ thống viễn thám có thể kể đến như: Xu thế nghiên cứu, phát triển cải thiện công nghệ vệ tinh quang học quan sát trái đất; Xu hướng phát triển các hệ thống vệ tinh nhỏ; Xu thế phát triển và vận hành chùm vệ tinh nhỏ quan sát trái ...