Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:20
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao Nhận thức và Quản trị Tri thức

Đó là nội dung của Hợp phần 4 Dự án "Nâng cao khả năng chống chịu, phát triển định cư con người và sinh thái gắn kết, bền vững thông qua các can thiệp hạ tầng quy mô nhỏ tại các vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long” xin tài trợ của Quỹ Thích ứng (Adaptation Fund). 

Hợp phần này sẽ đảm bảo dự án triển khai một cách bao trùm, tất cả các bên liên quan đều được biết và tiếp cận với sản phẩm và kết quả của dự án, tạo điều kiện cho họ tự áp dụng về sau. Ngoài ra, hợp phần này cũng bao gồm một số các hoạt động hỗ trợ mở rộng quy mô và nhân rộng dự án. Cụ thể:

Bài học và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển cộng đồng chống chịu/phát triển nhà ở chống chịu được tổng hợp, xây dựng và chia sẻ cho các cộng đồng, các tổ chức xã hội và các nhà hoạch định chính sách thông qua các cơ chế nhà nước phù hợp; và 

Vận động, nhân rộng dự án cấp khu vực;

Các bài học kinh nghiệm về tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng trước tác động BĐKH cần phải được nắm bắt, các cán bộ chính quyền địa phương cần phải được đào tạo để đảm bảo tính bền vững cho dự án và thúc đẩy nhân rộng dự án một cách hiệu quả. Tất cả các kiến thức, thông tin từ dự án sẽ được số hóa trên nền tảng trực tuyến bằng 02 ngôn ngữ Anh và Việt.

Như vậy, dự án có thể mang lại những kết quả cụ thể sau:

Năng lực xây dựng thể chế bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH của các cấp trung ương và địa phương được tăng cường;

Mô hình giải pháp xây dựng quy hoạch và kế hoạch tổng thể bao gồm can thiệp cứng và mềm có sự tham gia của cư dân và dựa trên nhu cầu, điều kiện thực tế của địa phương;

Chất lượng điều kiện sống của cư dân xã Long Hoà, Hoà Minh (Trà Vinh) và Vĩnh Trạch Đông (Bạc Liêu) được cải thiện thông qua hạ tầng nước sạch, mô hình bảo vệ sinh thái và phương thức tự quản lý bền vững cho cộng đồng địa phương.

Phổ biến và chia sẻ kinh nghiệm, bài học và kết quả từ mô hình thí điểm xây dựng quy hoạch và kế hoạch hành động cụ thể dự vào nhu cầu và điều kiện thực tế địa phương.

* Dự án Nâng cao khả năng chống chịu, phát triển khu định cư con người và sinh thái gắn kết, bền vững thông qua các can thiệp hạ tầng quy mô nhỏ ở các vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long (Tên tiếng Anh: Enhancing the resilience inclusive and sustainable eco-human settlement development through small scale infrastructure interventions in the coastal regions of the Mekong Delta in Viet Nam). 

Nhà tài trợ: Quỹ Thích ứng (Adaptation Fund).

Chương trình định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat) là cơ quan đại diện tài trợ và giám sát, quản lý và thực hiện dự án tại Việt Nam.

Mục tiêu chính của dự án là tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông qua hỗ trợ lồng ghép xây dựng khung chính sách mang tính gắn kết chặt chẽ giữa con người và môi trường sinh thái cho từng cấp quản lý của địa phương.

Mục tiêu của dự án phù hợp định hướng của Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy sự tham gia của các cấp các ngành gắn với mục tiêu tăng cường thể chế, phát triển cộng đồng, hệ sinh thái đồng thời bảo vệ, duy trì cơ sở hạ tầng KT-XH cũng như tài nguyên thiên nhiên.

Mục tiêu của dự án được xây dựng trên nền tảng các mục tiêu cụ thể như sau: Nâng cao năng lực thể chế cho các cấp quản lý ở trung ương và địa phương, trong hoạt động xây dựng quy hoạch và chiến lược thích ứng toàn diện cho cư dân ven biển; Xây dựng quy hoạch và Kế hoạch hành động cụ thể cho tất cả các cấp quản lý tại một số khu vực của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và hai tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu nói riêng dựa vào nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương; Thí điểm mô hình quản lý hạ tầng bền vững, tăng cường khả năng và thúc đẩy cân bằng giới trong việc tự quản lý, vận hành các công trình hạ tầng theo mô hình bền vững cho cư dân địa phương; Nhân rộng cách tiếp cận và bài học kinh nghiệm về xây dựng quy hoạch cá cấp về bảo vệ môi trường và chống chịu BĐKH dựa vào nhu cầu và khả năng thực tế trên toàn quốc. Đề xuất lồng ghép các quy định thúc đẩy phát triển cộng đồng, cải thiện chất lượng sống theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chính sách pháp luật quốc gia.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan