Thứ 3, 30/11/2021 - 12:56

Giải thưởng môi trường Việt Nam - Nơi ươm mầm cho những giải pháp chính sách, mô hình sáng tạo về BVMT

Phát biểu tại buổi làm việc về tổ chức xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam ngày 26/10, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh:  Giải thưởng Môi trường Việt Nam không chỉ tôn vinh những đóng góp về công sức, trí tuệ, mà còn là nơi ươm mầm cho những ...

Quy định mới về quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra và dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đang được xin ý kiến theo quy định. Một trong những điểm mới được quy định trong dự thảo Nghị định chính là trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, về thanh tra, ...

Dự kiến nội dung mới theo tinh thần cải cách thủ tục hành chính khi cấp giấy phép môi trường

Dự thảo Nghị định đã thực hiện triệt để tinh thần cải cách hành chính trong việc quy định các thủ tục về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh, cấp đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường và đặc biệt là việc thẩm định, cấp giấy phép môi trường ...

Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2020 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XIV thông ...

Tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về dự thảo quy định mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất (EPR) trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tham vấn hơn 300 doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường ...