Chủ nhật, 03/07/2022 - 06:21
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ

      Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong đó có Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ.

      Thứ nhất, đối với quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn

      Dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung 10/23 Điều (các Điều: bổ sung Điều 2a, 3, 8, 17, 18, 19a, 19b, 19c, 19đ) Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ), cụ thể:

      Dự thảo Nghị định bổ sung Điều 2a quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn là 01 năm. Đồng thời, bổ sung xác định thời điểm các hành vi vi phạm được xác định là đã kết thúc và thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm ví dụ: kết thúc hành vi vi phạm là thời điểm tổ chức, cá nhân kết thúc thời hạn báo cáo, thông báo, kê khai, nộp hồ sơ hoặc công khai, lấy ý kiến theo quy định tại Nghị định số 173/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 84/2017/NĐ-CP) đối với một số hành vi như: vi phạm quy định về giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn; vi phạm quy định về hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn của tổ chức, cá nhân đã được cấp phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn; vi phạm quy định về truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn; vi phạm quy định về công trình phải quan trắc khí tượng thuỷ văn ...

      Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 3, thay từ "tháo dỡ" bằng từ "pháp dỡ" để phù hợp với quy định tại Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính; sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 10 Điều 8 Nghị định số 173/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 84/2017/NĐ-CP) về biện pháp khắc phục hậu quả; sửa đổi, bổ sung các Điều 17, 18, 19a, 19b, 19c, 19d, 19đ về thẩm quyền của một số chức danh có thẩm quyền xử phạt (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, thanh tra chuyên ngành, công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, cảng vụ hàng hải, cảng vụ hàng không, cảng vụ đường thuỷ nội địa, thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, xây dựng) cho phù hợp với thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền, giá trị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đạ được sửa đổi tại Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020.

      Thứ hai, đối với quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

      Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 13/23 Điều (các Điều 3; bổ sung Điều 4a, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

      Cũng như các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khác, dự thảo Nghị định bổ sung thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ là 01 năm. Đồng thời, bổ sung quy định về thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, cụ thể: đối vói hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm; khi người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phát hiện có vi phạm hành chính mà vi phạm hành chính này đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm; trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do cơ quan có thẩm quyền chuyển đến thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng theo quy định tại khoản 1 và điểm a, điểm b khoản 2 Điều này. Thời gian cơ quan có thẩm quyền thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

      Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 6 thay từ "tháo dỡ" bằng từ "pháp dỡ" để phù hợp với quy định tại Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính; sửa đổi, bổ sung Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về mức phạt tiền, giá trị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của các chức danh có thẩm quyền xử phạt cho phù hợp với thẩm quyền xử phạt của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Sửa đổi, bổ sung Điều 23 về thẩm quyền của chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 14 về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã “Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng” để phù hợp với Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

      Chi tiết dự thảo Nghị định xem tại đây./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan