Chủ nhật, 03/07/2022 - 06:38
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Dự kiến quy định tại Điều 3 và Điều 4 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

Điều 3 và Điều 4 dự thảo Nghị định sửa đổi các nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ).

 

Điều này sửa đổi, bổ sung 10/23 Điều (các Điều: bổ sung Điều 2a; 3, 8, 17, 18, 19a, 19b, 19c, 19d, 19đ ). Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ sửa đổi, bổ sung 13/23 Điều (các Điều: 3; bổ sung Điều 4a; 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23).

Thứ nhất, tại Điều 3 đối với Nghị định số 173/2013/NĐ- CP và Nghị định số 84/2017/NĐ-CP , quy định sửa đổi, bổ sung Điều 2a để xác định rõ hành vi đã kết thúc, hành vi đang thực hiện trong lĩnh vực khí tượng thủy văn theo nhiệm vụ được giao quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020); sửa đổi, bổ sung Điều 3 để phù hợp với quy định tại Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020, thay từ “tháo dỡ” bằng từ “phá dỡ”); sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 10 Điều 8 Nghị định số 173/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 84/2017/NĐ-CP) về biện pháp khắc phục hậu quả để phù hợp với Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020); sửa đổi, bổ sung các Điều 17, 18, 19a, 19b, 19c, 19d, 19đ về thẩm quyền của một số chức danh có thẩm quyền xử phạt (Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thanh tra chuyên ngành, công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa, thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, xây dựng) cho phù hợp với thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền, giá trị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đã được sửa đổi tại Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Điều này sửa đổi, bổ sung 13/23 Điều (các Điều: 3; bổ sung Điều 4a; 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), cụ thể: bổ sung Điều 4a để xác định rõ hành vi đã kết thúc, hành vi đang thực hiện trong lĩnh vực đo đạc bản đồ theo nhiệm vụ được giao quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020); sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 6 để phù hợp với quy định tại Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020), thay từ “tháo dỡ” bằng từ “phá dỡ”); sửa đổi, bổ sung Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về mức phạt tiền, giá trị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của các chức danh có thẩm quyền xử phạt cho phù hợp với thẩm quyền xử phạt của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020); sửa đổi, bổ sung Điều 23 về thẩm quyền của chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 14 về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã “Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng” để phù hợp với Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính theo ý kiến của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Như vậy, Điều 3 và Điều 4 sẽ sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các điều khoản liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành cũng như nhu cầu thực tiễn, thuận tiện cho quá trình triển khai thực hiện của tổ chức, cá nhân.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan